Hållbarhetsrapport

Hållbarhetsarbetet är viktigt för oss

Syftet med hållbarhetsrapporten är att på ett transparent sätt kommunicera hållbarhetsarbetet inom BEIJER GROUP med våra intressenter. Vi har sedan 2018 kommunicerat våra strategier, långsiktiga mål och olika aktiviteter inom ekonomi, miljö och socialt ansvarstagande i enlighet med våra intressenters önskemål.
Vårt långsiktiga mål med formatet på rapporten har sedan starten varit att den skall vara inspirerad av GRI:s ramverk.

I årets rapport har vi utökat områdesspecifika upplysningar med GRI 305-2, vilket beskriver indirekta växthusgasutsläpp från inköpt energi.

Om ni har några frågor är ni välkomna att kontakta:

Jenny Sjödahl
VD och koncernchef
förnamn.efternamn@beijergroup.com

Fredrik Persson
Kvalitets- och miljöchef
förnamn.efternamn@beijerelectronics.com

  

Läs mer om hur vi arbetar med hållbarhetsfrågor i rapporten nedan.

 > Hållbarhetsrapport 2021 <