Hållbarhetsrapport (CSR)

Hållbarhetsarbetet är viktigt för oss

Hållbarhet inom BEIJER GROUP innebär att vi försöker hitta en balans mellan ekonomisk utveckling, socialt ansvar och miljöförbättringar. Arbetet och intresset för detta blir allt större och är fortsatt viktigt för oss.

Detta är koncernens tredje hållbarhetsrapport. Under året har  vi fokuserat på bland annat på att öka antalet granskningar av våra nyckelleverantörer med fokus på hållbarhet.

BEIJER GROUPs produkter bidrar också till en mer hållbar värld då vi säljer till ett flertal segment där vi bidrar till att minska energiförbrukning, styra solenergi- och vattenreningsanläggningar, minska koldioxidutsläpp och andra miljöföroreningar.

Under året har vi också utifrån ett livscykelperspektiv initierat ett arbete med hur vi själva kan minska vår negativa miljöpåverkan under produkternas livscykel. Detta arbete kommer att fortsätta under 2020.

Våra medarbetares välbefinnande är oerhört viktigt för BEIJER GROUP.  Vi arbetar kontinuerligt för att bibehålla en mental och fysisk hälsosam arbetsmiljö där alla ska trivas och må bra.

Efter årets undersökningar kan vi konstatera att medarbetarna i allmänhet har en positiv uppfattning om sin arbetssituation och arbetsplats där särskilt nolltolerans mot diskriminering och trakasserier samt uppmuntran om en sund balans mellan arbete och fritid får mycket höga omdömen.

Har du några synpunkter eller frågor gällande rapporten?

Kontakta gärna:

Per Samuelsson
VD och koncernchef
förnamn.efternamn@beijergroup.com

Fredrik Persson
Kvalitets- och miljöchef
förnamn.efternamn@beijerelectronics.com

  

Läs mer om hur vi arbetar med hållbarhetsfrågor i rapporten nedan.

 > Hållbarhetsrapport 2019 för BEIJER GROUP <