Hållbarhetsrapport (CSR)

Fokus på hållbarhet

Detta är BEIJER GROUPs andra hållbarhetsrapport som beskriver utvecklingen under 2018. Under året har insatserna koncentrerats på att åstadkomma ett strukturerat, systematiskt och dokumenterat hållbarhetsarbete. Vi har under 2018 etablerat en hållbarhetsgrupp med representanter från våra tre affärsenheter Beijer Electronics, Westermo och Korenix. Vi har också fokuserat på våra nyckelleverantörer och hur dessa bedriver frågor om hållbarhet. Under 2018 anslöt sig BEIJER GROUP till FNs Global Compact.

Med koncernens hållbarhetsgrupp på plats, kan vi nu på ett bättre sätt följa arbetet med hållbarhet inom koncernens olika bolag. Vi har under året kunnat utforma en sammanhållen syn på hur vi vill arbeta med hållbarhet framöver.

Frågor kring hållbarhet har fortsatt en framträdande roll i koncernen och vårt framtida fokus ligger på fortsatt utveckling av hållbarhetsarbetet. Vi strävar efter ett målorienterat sätt att hantera dessa frågor och uppmuntrar medarbetare att aktivt delta i processen. Ambitionen är att medarbetarna ska känna stolthet i att vara en del av BEIJER GROUP.

VD och koncernchef Per Samuelsson kommenterar koncernens hållbarhetsarbete:

"Hållbarhetsarbetet inom BEIJER GROUP spelar en viktig roll i koncernens verksamhet. Vi har under året fördjupat utvärderingarna av våra prioriterade områden däribland leverantörer, materialval och klimatpåverkan. Det är ett gediget arbete med att definiera, mäta, kontrollera, göra avvägningar och genomföra åtgärder i ofta komplexa processer.

Har du några synpunkter eller frågor gällande rapporten?

Kontakta gärna:

Per Samuelsson
VD och koncernchef
förnamn.efternamn@beijergroup.com

Fredrik Persson
Kvalitets- och miljöchef
förnamn.efternamn@beijerelectronics.com

  

Läs mer om hur BEIJER GROUP arbetar med hållbarhetsfrågor i rapporten nedan.

 

  

    > Hållbarhetsrapport 2018 för BEIJER GROUP <