Valberedningens förslag till styrelse för 2017

2017-03-14

Valberedningen i Beijer Electronics AB har meddelat bolaget att den till årsstämman den 27 april 2017 kommer att lämna följande förslag:

  • att styrelsen ska bestå av fem ledamöter, utan suppleanter.
  • omval av styrelseledamöterna Bo Elisson, Ulrika Hagdahl, Maria Khorsand, Christer Öjdemark och Johan Wester. Anders Ilstam har avböjt omval.
  • att Bo Elisson föreslås som styrelsens ordförande.

Bakom valberedningens förslag står aktieägare representerande drygt 60 % av samtliga röster i bolaget.

Valberedningens övriga förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman.

I årets valberedning ingår:

Anders Ilstam, styrelsens ordförande
Claes Murander, Lannebo Fonder AB
Per Trygg, SEB Fonder
Arne Lööw, Fjärde AP-fonden
Martin Svalstedt, Stena Sessan Rederi AB, ordförande i valberedningen

Beijer Electronics årsstämma hålls torsdagen den 27 april 2017 kl 16.00 på Malmö Börshus, Skeppsbron 2, i Malmö. Anders Ilstam föreslås till stämmans ordförande.


Kontaktuppgifter:

Frågor kring valberedningens arbete besvaras av Martin Svalstedt på tel 031-85 53 70, och styrelseordförande Anders Ilstam på tel 0706-30 76 02.


Beijer Electronics är ett expansivt teknikföretag med lång erfarenhet inom industriell automation och datakommunikation. Bolaget utvecklar och marknadsför konkurrenskraftiga produkter och lösningar med användaren i fokus. Sedan starten 1981 har Beijer Electronics utvecklats till en multinationell koncern med en omsättning på drygt 1,1 miljarder kronor 2016. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Nordic Stockholm Small Cap-lista under symbolen BELE. www.beijerelectronics.com.