Beijer Electronics Group beslutar om finansiella mål

2022-11-24

Styrelsen i Beijer Electronics Group har tagit beslut om finansiella mål för koncernen. De nya målen bygger på de målsättningar som sedan en tid har gällt för affärs-enheterna, men innebär att målen för tillväxt och lönsamhet för koncernen höjs och tydliggörs.

De finansiella målen utgörs av:

  • Tillväxtmål: Koncernen ska ha en årlig organisk tillväxt om minst 10 procent. Förvärvad tillväxt tillkommer.
  • Lönsamhetsmål: Koncernen ska nå en rörelsemarginal (EBIT%) om minst 15 procent.
  • Utdelningspolicy: Koncernen ska vara ett utdelande bolag.

”Vi verkar på marknader och i segment med stark underliggande tillväxt och har visat att vi har förmåga att växa snabbare än marknaden. Målen skall nås genom en tydlig segmentsstrategi, fortsatt utveckling av konkurrenskraftiga produkter samt kontinuerliga effektivitetsförbättringar”, säger Jenny Sjödahl, VD och koncernchef för BEIJER GROUP.

Beijer Electronics Group genomför en kapitalmarknadsdag onsdagen den 7 december klockan 13.00-16.00 hos Erik Penser Bank i Stockholm, Apelbergsgatan 27 i Stockholm. Eventet livesänds också via Youtube. Besök www.beijergroup.se för information och anmälan.


Denna information är sådan som Beijer Electronics Group är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angivna kontaktpersoners försorg, för offentliggörande 2022-11-24 11:00 CET.


För mer information kontakta:

Vd och koncernchef Jenny Sjödahl, tel +46 (0)16 42 80 00, mobil +46 (0)725 89 60 80
Vice VD och CFO Joakim Laurén, tel +46 (0)40 35 84 96, mobil +46 (0)703 35 84 96


Beijer Electronics Group AB är en global teknikkoncern som erbjuder avancerade digitala lösningar för industriell datakommunikation samt för styr- och kontrollsystem och IIoT. Bland koncernens kunder återfinns flera världsledande globala företag. Sedan starten 1981 har BEIJER GROUP utvecklats till en multinationell koncern bestående av kompletterande affärsenheter med en försäljning på 1,6 miljarder kronor 2021.

Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm Main Markets Mid Cap-lista under symbolen BELE. www.beijergroup.se