Ändrat antal aktier och röster i Beijer Electronics Group

2017-09-29

Till följd av den företrädesemission som Beijer Electronics Group AB (publ) (”Beijer Electronics Group” eller ”Koncernen”) tidigare informerat om har antalet aktier och röster i Beijer Electronics Group ändrats under september 2017.

De aktier som tecknats med stöd av teckningsrätter har registrerats vid Bolagsverket. Det totala antalet aktier i Beijer Electronics Group har som en följd av detta ökat med 9 470 919 aktier, motsvarande 9 470 919 röster.

Per den 29 september 2017 uppgår det totala antalet aktier och röster i Beijer Electronics Group till 28 538 505.


För ytterligare information vänligen kontakta:

Beijer Electronics Group:

VD och koncernchef Per Samuelsson, tel +46 (0)40 35 86 10, mobil +46 (0)708 58 54 40
CFO Joakim Laurén, tel +46 (0)40 35 84 96, mobil +46 (0)703 35 84 96

Beijer Electronics Group AB (publ) offentliggör denna information enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 september 2017 kl. 10.30.


Beijer Electronics Group är ett expansivt teknikföretag med lång erfarenhet inom industriell automation och datakommunikation. Bolaget utvecklar och marknadsför konkurrenskraftiga produkter och lösningar med användaren i fokus. Sedan starten 1981 har Beijer Electronics utvecklats till en multinationell koncern med en omsättning på drygt 1,1 miljarder kronor 2016. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Nordic Stockholm Small Cap-lista under symbolen BELE. www.beijergroup.se.