Delårsrapport januari-mars 2015: Ett kvartal i linje med föregående år – stark utveckling inom IDC

2015-04-22

  • Orderingången uppgick till 343,5 mkr (354,7).
  • Nettoomsättningen steg med två procent till 351,8 mkr (346,1).
  • Rekordkvartal för IDC.
  • Rörelseresultatet ökade med två procent till 26,7 mkr (26,2).
  • Vinsten efter skatt uppgick till 15,1 mkr (15,1).
  • Vinsten per aktie blev 0,80 kronor (0,79).

TF VD ANNA BELFRAGE KOMMENTERAR

”Beijer Electronics visade en måttlig ökning av omsättningen och ett något förbättrat rörelseresultat under det första kvartalet.

Affärsområde IDC fortsätter att övertyga. IDCs omsättning steg med nära 30 procent och rörelseresultatet med drygt 20 procent. För Westermos del blev det ännu ett rekordkvartal försäljningsmässigt, och perioden blev därmed IDCs hittills bästa. Det strategiska investeringsprogrammet som lades fast i höstas löper enligt plan. Den positiva utvecklingen vittnar om en god bärkraft i IDCs stora satsning med betydande potential framöver.

Affärsområde IAS fick ett utmanande kvartal beroende på nedgång i försäljningen i USA. Ungefär hälften av de robusta terminalerna som säljs i USA går till olja-och gassegmentet, och med det nuvarande låga oljepriset har investeringarna i utvinning stagnerat. För att kompensera för den minskade volymen pågår diverse aktiviteter för att dels adressera distributionsaffären inom olja och gas, dels öka försäljningen till andra segment med krav på robusta terminaler, exempelvis gruvdrift. En fortsatt trög efterfrågan i Norden påverkade också IAS omsättning negativt. Utvecklingen i övriga Europa och Asien var däremot mer positiv med ökad försäljning, särskilt av det globala produkterbjudandet.

Åtgärdsprogrammet inom IAS, som inleddes i slutet av förra året, löper enligt plan och har resulterat i valutajusterade besparingar på åtta mkr under kvartalet. Givet den uppkomna situationen inom IAS pågår arbete för att identifiera ytterligare besparingsåtgärder.

Utvecklingen i USA påverkar koncernens lönsamhet men målet att förbättra det underliggande rörelseresultatet kvarstår.”

INBJUDAN TILL TELEFONKONFERENS

Idag, den 22 april 2015, arrangeras en telefonkonferens för press och aktiemarknad där tf VD och koncernchef Anna Belfrage och tf CFO Joakim Nideborn presenterar och kommenterar rapporten.

Tid: Onsdagen den 22 april 14.00

Den som önskar delta i telefonkonferensen ringer:

Från Sverige: +46856642669
Från Storbritannien: +442034281400

För att ta del av presentationen, vänligen använd denna länk:
https://www.anywhereconference.com/?Conference=103362817&PIN=987020

Delårsrapporten och presentationsbilder kommer att finnas tillgängliga på Beijer Electronics hemsida www.beijerelectronics.se under Investerare/Presentationer. Här kommer en inspelad version av telefonkonferensen också att finnas tillgänglig efter eventet.

Välkommen!


För mer information kontakta:

Tf VD och koncernchef Anna Belfrage, tel 4 6 (0)40 35 86 53, mobil 46 (0)706 35 86 53
Tf CFO Joakim Nideborn, tel 46 (0)40 35 84 49, mobil 46 (0)707 72 29 83


Beijer Electronics är ett expansivt teknikföretag med lång erfarenhet inom industriell automation och datakommunikation. Bolaget utvecklar och marknadsför konkurrenskraftiga produkter och lösningar med användaren i fokus. Sedan starten 1981 har Beijer Electronics utvecklats till en internationell koncern med verksamhet i 19 länder och en omsättning på 1 402 mkr 2014. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Nordic Stockholm Small Cap-lista under symbolen BELE. www.beijerelectronics.se