Beijer Electronics årsredovisning 2009

2010-03-29

Beijer Electronics årsredovisning för 2009 publicerades idag på företagets hemsida, www.beijerelectronics.se. Innovation och tillväxt står i fokus och i årsredovisningen redogörs för bolagets långa historik av att utveckla ledande tekniklösningar samt bolagets strategier för framtida tillväxt. Trots en tuff marknad har Beijer Electronics satsat på högteknologisk produktutveckling med oförminskad styrka. Bolaget har lanserat ett flertal nya produkter och koncept för automationslösningar och robust datakomunikation under året. Där ibland iX en ny mjukvaruplattform för HMI-produkter. Inom området för datakommunikation lanserades flera nya nätverksprodukter som erbjuder robusta och kostnadseffektiva lösningar för bland annat järnvägsapplikationer. I sin kommentar för året skriver VD och koncernchef Fredrik Jönsson bland annat att 2009 varit något av ett stålbad för hela automationsbranschen. Men tack vare tidigt genomförda kostnadsbesparingar, internt utvecklingsarbete och ett aktivt försäljningsarbete har Beijer Electronics idag en stabil plattform för tillväxt och ett gott utgångsläge inför framtiden. Fredrik Jönsson kommenterar vidare: - Under 2010 kommer vi att fortsätta vår tillväxtstrategi, där utveckling av attraktiva konceptlösningar, ökad geografisk närvaro och öppenhet för ytterligare förvärv är viktiga byggstenar. Att automation är ett framtidsområde råder det inga tvivel om. Med dagens fokus på produktionseffektivitet, minskad energianvändning och miljöhänsyn har vi en mycket viktig roll att spela. Tryckt årsredovisning på svenska kommer att distribueras runt den 9 april till dem som har registrerat detta önskemål via Beijer Electronics prenumerationsservice. Det går även att beställa rapporten från bolaget via telefon 040-35 84 96 eller e-mail till info@beijerelectronics.se. Årsredovisningen på engelska kommer att göras tillgänglig på bolagets hemsida omkring mitten av april och kommer att kunna beställas i tryckt format i slutet av samma månad.