Valberedning utsedd i Beijer Electronics AB (publ)

2014-09-29

Styrelseordföranden har, i enlighet med tidigare årsstämmobeslut, efter samråd med bolagets största aktieägare utsett en valberedning.

Valberedningens uppgift är att arbeta fram förslag till styrelseledamöter, styrelseordförande, arvode till styrelseledamöter och revisorer samt ordförande vid nästa årsstämma.

I den valberedning som har utsetts ingår följande personer:

Anders Ilstam, styrelsens ordförande
Claes Murander, Lannebo Fonder
Per Trygg, SEB Fonder
Arne Lööw, Fjärde AP-fonden
Martin Svalstedt, Stena Sessan, ordförande och sammankallande i valberedningen

Valberedningens förslag angående styrelseledamöter skall presenteras i kallelsen till årsstämman den 22 april 2015 samt på bolagets hemsida.

Aktieägare som vill föreslå styrelseledamöter kan vända sig till koncernledningsassistent Annika Johnsson på e-post annika.johnsson@beijerelectronics.se alternativt telefon 040-35 86 55.


För mer information vänligen kontakta:
Anders Ilstam, styrelseordförande Beijer Electronics, telefon 0706-30 76 02.


Beijer Electronics är ett expansivt teknikföretag med lång erfarenhet inom industriell automation och datakommunikation. Bolaget utvecklar och marknadsför konkurrenskraftiga produkter och lösningar med användaren i fokus. Sedan starten 1981 har Beijer Electronics utvecklats till en internationell koncern med verksamhet i 22 länder och en omsättning på 1,4 miljarder kronor 2013. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Nordic Stockholm Small Cap-lista under symbolen BELE. www.beijerelectronics.se