Beijer Electronics Group informerar om ny finansiering

2022-10-25

Beijer Electronics Group AB har tecknat ett nytt avtal om finansiering med Danske Bank och Svensk Exportkredit. Avtalet omfattar 1 000 mkr i banklån med option att låna ytterligare 200 mkr och löper på tre års tid med möjlig förlängning i upp till två år.

”Det här är ett bra avtal för BEIJER GROUP som dels innebär att vi säkerställer vår finansiering till marknadsmässiga villkor, dels ger oss muskler att fortsätta driva en aktiv M&A-agenda i linje med vår strategi. Vi utvärderar löpande kompletterande förvärvsobjekt”, säger Joakim Laurén, Vice VD och CFO på BEIJER GROUP.


För mer information kontakta:

Vice VD och CFO Joakim Laurén, tel +46 (0)40 35 84 96, mobil +46 (0)703 35 84 96


Beijer Electronics Group AB är en global teknikkoncern som erbjuder avancerade digitala lösningar för industriell datakommunikation samt digitala lösningar för styr- och kontrollsystem och IIoT. Bland koncernens kunder återfinns flera av de världsledande globala företagen.Sedan starten 1981 har BEIJER GROUP utvecklats till en multinationell koncern bestående av kompletterande affärsenheter med en försäljning på 1,6 miljarder kronor 2021.

Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm Main Markets Mid Cap-lista under symbolen BELE. www.beijergroup.se