Valberedningens förslag till styrelse för 2015

2015-01-19

Valberedningen i Beijer Electronics AB har meddelat bolaget att den till årsstämman den 22 april 2015 kommer att lämna följande förslag:

  • att styrelsen ska bestå av sex ledamöter, utan suppleanter.
  • omval av styrelseledamöterna Bo Elisson, Anders Ilstam, Ulrika Hagdahl, Maria Khorsand och Christer Öjdemark. Bert Åke Eriksson har avböjt omval.
  • nyval föreslås av Johan Wester.
  • att styrelsens nuvarande ordförande Anders Ilstam föreslås som ordförande.

Johan Wester, född 1966, är Investment Director på Stena Adactum. Johan är civilingenjör med tidigare erfarenhet från Arthur D. Little, Accenture och Flexlink, i huvudsak inom verksamhets-områdena Supply Chain Management, Strategi och Affärsutveckling.

Bakom valberedningens förslag står aktieägare representerande ca 60 % av samtliga röster i bolaget.

Valberedningens övriga förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman.

I årets valberedning ingår:

Anders Ilstam, styrelsens ordförande
Claes Murander, Lannebo Fonder AB
Per Trygg, SEB Fonder
Arne Lööw, Fjärde AP-fonden
Martin Svalstedt, Stena Sessan Rederi AB, ordförande i valberedningen

Beijer Electronics årsstämma hålls onsdagen den 22 april 2015 kl 16.00 på Malmö Börshus, Skeppsbron 2, i Malmö. Anders Ilstam föreslås till stämmans ordförande.


Kontaktuppgifter:

Frågor kring valberedningens arbete besvaras av Martin Svalstedt på tel 031-85 53 70, och styrelseordförande Anders Ilstam på tel 0706-30 76 02.


Beijer Electronics är ett expansivt teknikföretag med lång erfarenhet inom industriell automation och datakommunikation. Bolaget utvecklar och marknadsför konkurrenskraftiga produkter och lösningar med användaren i fokus. Sedan starten 1981 har Beijer Electronics utvecklats till en internationell koncern med verksamhet i 22 länder och en omsättning på 1,4 miljarder kronor 2013. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Nordic Stockholm Small Cap-lista under symbolen BELE. www.beijerelectronics.se