Valberedningens förslag till styrelse för 2022

2022-01-03

Valberedningen i Beijer Electronics Group AB har meddelat bolaget att den till årsstämman den 10 maj 2022 kommer att lämna följande förslag:  

  • att styrelsen ska bestå av sex ledamöter.
  • omval av styrelseledamöterna Bo Elisson, Ulrika Hagdahl, Johan Wester, Karin Gunnarsson och Lars Eklöf.
  • nyval av Jonas Hård.
  • att Bo Elisson föreslås som styrelsens ordförande.

Jonas Hård, född 1971, kommer närmast från rollen som Chief Digital Officer för Autoliv Group. Jonas är ekonom med en MBA vid Henley Business School och General Management Program vid Harvard Business School och har industriell erfarenhet från bland annat Electrolux och Nobia Group.

Bakom valberedningens förslag står aktieägare representerande cirka 65 % av röster och kapital i bolaget.

Valberedningens övriga förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman.

I årets valberedning ingår:

Anders Wassberg, Stena Adactum, valberedningens ordförande
Ulf Hedlundh, Svolder AB
Bengt Belfrage, Nordea Fonder
Lovisa Runge, Fjärde AP-fonden
Bo Elisson, styrelsens ordförande, adjungerad

Beijer Electronics Groups årsstämma hålls tisdagen den 10 maj 2022 i Malmö. Information om tid och plats lämnas i samband med kallelsen. Bo Elisson föreslås till stämmans ordförande.


Denna information är sådan som Beijer Electronics Group är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-01-03 11:00 CET.


För mer information vänligen kontakta:

Frågor kring valberedningens arbete besvaras av Anders Wassberg på 073-427 08 01, eller styrelseordförande Bo Elisson på tel 076-760 60 95.


Beijer Electronics Group AB (publ) är en växande innovationsintensiv koncern inom affärskritisk industriell digital teknologi och IIoT. Med ett starkt fokus på kopplingen mellan människa, teknologi och data är vi stolta över att ha några av de världsledande globala företagen som våra huvudkunder. Sedan starten 1981 har BEIJER GROUP utvecklats till en multinationell koncern bestående av kompletterande affärsenheter med en försäljning på 1,4 miljarder kronor 2020.

Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm Main Markets Mid Cap-lista under symbolen BELE. www.beijergroup.se