Ändrat antal aktier och röster i Beijer Electronics Group

2017-10-31

Till följd av den företrädesemission som Beijer Electronics Group AB (publ) (”Beijer Electronics Group” eller ”Koncernen”) tidigare informerat om har antalet aktier och röster i Beijer Electronics Group ändrats under oktober 2017.

De aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter har registrerats vid Bolagsverket. Det totala antalet aktier i Beijer Electronics Group har som en följd av detta ökat med 62 874 aktier, motsvarande 62 874 röster.

Per den 31 oktober 2017 uppgår det totala antalet aktier och röster i Beijer Electronics Group till 28 601 379.


För mer information kontakta:

Vd och koncernchef Per Samuelsson tel 46 (0)40 35 86 10, mobil 46 (0)708 58 54 40
CFO Joakim Laurén, tel 46 (0)40 35 84 96, mobil 46 (0)703 35 84 96.

Beijer Electronics Group AB (publ) offentliggör denna information enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 oktober 2017 kl. 16.00.


Beijer Electronics Group är ett expansivt teknikföretag med lång erfarenhet inom industriell automation och datakommunikation. Bolaget utvecklar och marknadsför konkurrenskraftiga produkter och lösningar med användaren i fokus. Sedan starten 1981 har Beijer Electronics utvecklats till en multinationell koncern med en omsättning på drygt 1,1 miljarder kronor 2016. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Nordic Stockholm Small Cap-lista under symbolen BELE. www.beijergroup.se.