Valberedning utsedd i Beijer Electronics Group AB (publ)

2019-09-27

I enlighet med tidigare årsstämmobeslut har styrelseordföranden efter samråd med bolagets fyra största aktieägare sammankallat en valberedning.

Valberedningen kommer att arbeta fram förslag till årsstämman 2020 avseende stämmoordförande, styrelseledamöter, styrelseordförande samt revisor. Valberedningen ska även ta fram förslag avseende arvode till styrelseledamöter och revisorer samt ersättning för utskottsarbete.

Valberedningen som utsetts inför årsstämman 2020 i Beijer Electronics Group AB (publ) består av följande personer:

Martin Svalstedt, Stena Sessan, ordförande och sammankallande i valberedningen
Bengt Belfrage, Nordea Fonder
Per Trygg, SEB Fonder
Ulf Hedlundh, Svolder AB
Bo Elisson, styrelsens ordförande

Sammantaget representerar valberedningen 61,5 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget, baserat på ägarbilden den 30 augusti 2019.

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman som äger rum den 7 maj 2020 samt på bolagets hemsida.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan vända sig till valberedningens ordförande Martin Svalstedt via post till Beijer Electronics Group AB, Att: Valberedningen, Box 426, 201 24 Malmö eller via e-post till valberedningen@beijergroup.com. Vänligen notera att sista datum för att skicka in förslag är 31 december 2019.


För mer information vänligen kontakta:

Bo Elisson, styrelseordförande Beijer Electronics Group, telefon 076-760 60 95.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Beijer Electronics AB skall offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovannämnda kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27 september 2019 kl 13.30.


Beijer Electronics Group AB (publ) är en växande innovationsintensiv koncern inom affärskritisk industriell digital teknologi och IIoT. Med ett starkt fokus på kopplingen mellan människa, teknologi och data är vi stolta över att ha några av de världsledande globala företagen som våra huvudkunder. Sedan starten 1981 har BEIJER GROUP utvecklats till en multinationell koncern bestående av kompletterande affärsenheter med en försäljning på 1,4 miljarder kronor 2018. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Nordic Stockholm Small Cap-lista under symbolen BELE. www.beijergroup.se