Valberedningens förslag till styrelse för 2019

2019-02-07

Valberedningen i Beijer Electronics Group AB har meddelat bolaget att den till årsstämman den 8 maj 2019 kommer att lämna följande förslag:

  • att styrelsen ska bestå av fem ledamöter.
  • omval av styrelseledamöterna Bo Elisson, Ulrika Hagdahl, Johan Wester, Karin Gunnarsson och Lars Eklöf.
  • att Bo Elisson föreslås som styrelsens ordförande.

Bakom valberedningens förslag står aktieägare representerande drygt 65 % av röster och aktiekapital i bolaget.

Valberedningens övriga förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman.

I årets valberedning ingår:

Martin Svalstedt, Stena Sessan, valberedningens ordförande
Bengt Belfrage, Nordea Fonder
Per Trygg, SEB Fonder
Ulf Hedlundh, Svolder AB
Bo Elisson, styrelsens ordförande

Beijer Electronics Groups årsstämma hålls onsdagen den 8 maj 2019 kl 16.00 på Malmö Börshus, Skeppsbron 2, i Malmö. Bo Elisson föreslås till stämmans ordförande.


Kontaktuppgifter:

Frågor kring valberedningens arbete besvaras av Martin Svalstedt på tel 031-85 53 70, och styrelseordförande Bo Elisson på tel 076-760 60 95.


Beijer Electronics Group är en högteknologisk innovatör aktiv inom smart automation och nätverk. Koncernens öppna programvara, hårdvara och IIoT-lösningar hjälper kunderna att optimera processer och skapa tillförlitlig säker kommunikation, komplett med moderna intuitiva användargränssnitt. Beijer Electronics Group har sedan starten 1981 utvecklats till en multinationell koncern med en omsättning på 1,4 miljarder SEK 2018.

Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Nordic Stockholm Small Cap-lista under symbolen BELE. www.beijergroup.se