Beijer Electronics AB Delårsrapport januari-september 2010: Fortsatt tillväxt och fördubblat resultat under det tredje kvartalet

2010-10-19

Nio månader

  • Orderingången steg med 19 procent till 945,6 mkr (792,3)
  • Omsättningen ökade med tio procent till 896,1 mkr (812,7)
  • Rörelseresultatet fördubblades till 89,4 mkr (43,7)
  • Vinsten efter skatt uppgick till 63,3 mkr (27,5)
  • Vinsten per aktie blev 9,78 kronor (4,26)

Tredje kvartalet

  • Orderingången steg med 13 procent till 287,5 mkr (254,1)
  • Omsättningen ökade med 20 procent till 300,7 mkr (250,3)
  • Rörelseresultatet fördubblades till 34,7 mkr (17,5)
  • Vinsten efter skatt uppgick till 23,4 mkr (13,2)

VD Fredrik Jönsson kommenterar
"Den positiva trenden befästes under det tredje kvartalet då Beijer Electronics kunde visa en fortsatt bra tillväxt i orderingången. Den höga orderingången har successivt växlat över i en högre omsättningstillväxt under året. Omsättningen under det tredje kvartalet steg med 20 procent. Samtidigt fördubblades rörelseresultatet och en rörelsemarginal på över elva procent uppnåddes. Den kraftiga resultatökningen förklaras av högre volymer och en fortsatt god kostnadskontroll. Fem större OEM-kunder vanns under kvartalet.

Affärsområde HMI Products fortsätter att visa god tillväxt. Försäljningen under det tredje kvartalet var affärsområdets hittills bästa och rörelsemarginalen översteg 16 procent. Vi ser en fortsatt stark tillväxt i Kina och övriga Asien, ökningar i USA samt en återhämtning i Tyskland. Komponenttillgången ser bättre ut men den är fortfarande ett orosmoment för att klara en stigande efterfrågan.

Affärsområde IDC visade likaså fortsatta förbättringar och en rörelsemarginal på över 16 procent under kvartalet. Förvärvet av 37 procent i taiwanesiska Korenix har redan gett ett positivt resultat. IDC gör även en offensiv satsning på den amerikanska marknaden genom etableringen av en säljenhet i USA under det tredje kvartalet. Komponentbristen har i viss utsträckning hämmat faktureringen under perioden.

Affärsområde Automation visade ett trendbrott under kvartalet. Omsättningen steg med nio procent och rörelseresultatet förbättrades markant jämfört med tredje kvartalet föregående år. Sverige utvecklas positivt och Finland har vänt kraftigt uppåt. Den svaga utvecklingen inom den marina sektorn har fortsatt att påverka Norge men verksamheten har en bra lönsamhet. Försäljningen i Danmark har dock fortsatt på en låg nivå.

Under de tre första kvartalen uppgick koncernens vinst efter skatt till drygt 63 mkr vilket är närmare 60 procent högre än vinsten för helåret 2009. Utsikterna för helåret 2010 ligger således fast om en klart högre omsättning och ett markant bättre resultat jämfört med 2009."


Inbjudan till telekonferens
Idag den 19 oktober kl 14.00 arrangeras en telefonkonferens för journalister och analytiker där VD och koncernchef, Fredrik Jönsson, samt CFO, Lennart Mauritzson, presenterar bolaget och kommenterar delårsrapporten.

Den som önskar delta i telefonkonferensen ringer:
från Sverige: +46 (0)8 506 269 04
från Storbritannien: +44 (0)207 108 6205

En presentation kommer att hållas under telefonkonferensen. För att ta del av presentationen, vänligen använd denna länk:
https://www.anywhereconference.com/?Conference=108248068&PIN=236977

Presentationen kommer även att finnas tillgänglig på Beijer Electronics hemsida,
www.beijerelectronics.se, under Investor Relations/Presentationer. Här kommer även en inspelning av telefonkonferensen att läggas upp i efterhand.


För mer information kontakta:
VD och koncernchef, Fredrik Jönsson,
tel +46 (0)40 35 86 10, mobil +46 (0)705 17 16 26
CFO Lennart Mauritzson,
tel +46 (0)40 35 86 53, mobil +46 (0)705 52 05 57
Informationsansvarig, Katarina Erichs Emilson,
tel +46 (0)40 35 84 96, mobil +46 (0)703 35 84 96


Beijer Electronics är ett expansivt teknikföretag med lång erfarenhet inom industriell automation och robust datakommunikation som utvecklar och marknadsför konkurrenskraftiga produkter och lösningar med användaren i fokus. Sedan starten 1981 har Beijer Electronics utvecklats till en internationell koncern med verksamhet i 16 länder och en omsättning på 1,1 miljarder kronor 2009. Bolaget är noterat på Nasdaq OMX Nordiska Börs Stockholms Small Cap-lista under symbolen BELE.
www.beijerelectronics.se