Jenny Sjödahl utses till VD och koncernchef i Beijer Electronics Group AB

2022-01-13

Styrelsen i Beijer Electronics Group AB har utsett Jenny Sjödahl till VD och koncernchef i bolaget. Nuvarande VD och koncernchef Per Samuelsson fyller 65 år senare under året och lämnar därför sin tjänst som planerat. Jenny Sjödahl tillträder sin nya roll den 1 mars 2022.

Jenny Sjödahl, född 1973, är civilingenjör och har varit verksam inom koncernen sedan 2016. Hon är idag VD för affärsenheten Westermo och innehade dessförinnan rollen som Vice President Sales. Därutöver har Jenny under sina mer än 18 år på ABB i Sverige och Singapore innehaft ett flertal positioner inom försäljning, marknadsföring och olika ledande befattningar.

Jenny kommer att kvarstå i rollen som verkställande direktör för Westermo.

”Jag är mycket glad över att få uppgiften att leda ett företag med så stark kompetens och förmåga att ständigt vidareutveckla sitt erbjudande för att möta kundernas krav. Jag ser fram emot att få arbeta tillsammans med Beijer Group’s medarbetare, kunder och styrelse för att ta nästa steg i företagets utveckling och leverera på våra ambitiösa planer”, säger Jenny Sjödahl.

”Det är med stor tillförsikt som jag lämnar över ett framtidsinriktat Beijer Group till Jenny Sjödahl. Hon blir chef över en kompetent och professionell organisation med ett starkt kunderbjudande riktat mot flera tillväxtmarknader”, säger Per Samuelsson.

”Det är glädjande att få tillkännage utnämnandet av Jenny Sjödahl till VD och koncernchef för Beijer Group. Vi i styrelsen känner Jenny sedan lång tid tillbaka och vi uppskattar den kontinuitet utnämnandet innebär. Vi ser fram emot vårt framtida samarbete”, säger Bo Elisson.

”Jag vill samtidigt tacka Per Samuelsson för hans enastående insats under de senaste dryga sex åren som VD och koncernchef. Under hans ledarskap har koncernen transformerats till ett innovativt teknologiföretag som nu visar stark tillväxt och förbättrad lönsamhet med stor potential. Ordertakten och börsvärdet har i det närmaste fördubblats och bolaget har nyligen flyttats upp till Nasdaqs Mid-Cap lista”, avslutar Bo.


Informationen är sådan som Beijer Electronics Group är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) samt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-01-13 10:00 CET.


Kontaktuppgifter:

Jenny Sjödahl, VD Westermo, tel 0725-89 60 80
Per Samuelsson, VD och koncernchef Beijer Group, tel 0708-58 54 40
Bo Elisson, styrelseordförande Beijer Group, tel 076-760 60 95


Beijer Electronics Group AB (publ) är en växande innovationsintensiv koncern inom affärskritisk industriell digital teknologi och IIoT. Med ett starkt fokus på kopplingen mellan människa, teknologi och data är vi stolta över att ha några av de världsledande globala företagen som våra huvudkunder. Sedan starten 1981 har BEIJER GROUP utvecklats till en multinationell koncern bestående av kompletterande affärsenheter med en försäljning på 1,4 miljarder kronor 2020.

Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm Main Market under symbolen BELE. www.beijergroup.se