Beijer Electronics årsredovisning 2015

2016-04-04

Fortsatt tillväxt inom affärsområde IDC samt satsningar på egentillverkade produkter inom affärsområde IAS präglade verksamheten under det gångna året. Mer om detta finns att läsa i Beijer Electronics årsredovisning 2015 som idag publicerats på företagets hemsida, www.beijerelectronics.com/ir.

Den omfattande investerings- och expansionsplanen inom affärsområde IDC (Industrial Data Communication) löpte enligt förväntningarna under 2015.Framgångar i form av produkt­lanseringar och ännu en stororder på nätverksutrustning till Toshiba, vittnade om affärs­områdets internationella konkurrenskraft.

Vid årsskiftet avslutades det samarbetsavtal mellan Mitsubishi Electric och Beijer Electronics som löpt under 33 år i Norden, vilket innebar betydande utmaningar för affärsområde IAS (Industrial Automation Solutions). Fokus riktades mot att skapa ett hållbart fundament för framtida produkter, vilket kommer att stärka koncernens erbjudande under 2016.

För koncernen sammantaget blev utfallet för 2015 en lägre omsättning än väntat och en otillräcklig lönsamhet. Men året innehöll också framgångar. Med en ökning i omsättningen på närmare 20 procent passerade affärsområde IDC en milstolpe med över en halv miljard kronor i omsättning.

I sin kommentar för året poängterar nytillträdda VD och koncernchef Per Samuelsson vikten av att fokusera samt satsa på befintlig kompetens inom koncernen för att göra en turnaround under de närmaste åren:

”Efter mina första sex månader som VD för Beijer Electronics är mitt bestämda intryck att medarbetarna har en hög kompetens och professionalitet inom såväl IAS som IDC. Att ta tillvara på medarbetarnas kapacitet och potential är en central del i det stundande förändringsarbetet och nyckeln till framgång.”

Den tryckta årsredovisningen på svenska distribueras i dagarna till dem som har registrerat detta önskemål via Beijer Electronics prenumerationsservice. Det går även att beställa rapporten från bolaget via telefon 040-35 86 00 eller e-mail till info@beijerelectronics.com.

Årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets hemsida på svenska och inom kort även på engelska. Den engelska årsredovisningen kan också beställas i tryckt format, vilken kommer att distribueras i slutet av april.


För mer information kontakta:

VD och koncernchef, Per Samuelsson, tel +46 (0)40 35 86 10, mobil +46 (0)70 858 54 40
CFO Joakim Laurén, tel +46 (0)40 35 84 96, mobil +46 (0)70 335 84 96.


Beijer Electronics är ett expansivt teknikföretag med lång erfarenhet inom industriell automation och datakommunikation. Bolaget utvecklar och marknadsför konkurrenskraftiga produkter och lösningar med användaren i fokus. Sedan starten 1981 har Beijer Electronics utvecklats till en multinationell koncern med en omsättning på 1 375 mkr 2015. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Nordic Stockholm Small Cap-lista under symbolen BELE. www.beijerelectronics.se