Beijer Electronics och Mitsubishi Electric går skilda vägar

2015-06-12

Efter dryga trettio år av nära samarbete mellan Mitsubishi Electric och Beijer Electronics, har företagen beslutat att gå skilda vägar då företagens respektive strategier väsentligt avviker från varandra. Det existerande distributionsavtalet förnyas därmed inte, utan löper ut i sam­band med årsskiftet 2015.

Beijer Electronics säljer Mitsubishi Electric-produkter för cirka 150 mkr årligen. Konsekvensen av den förlorade volymen för Beijer Electronics är därmed att den existerande nordiska organisationen måste ses över. Totalt berörs cirka 50-60 tjänster, varav cirka 20-30 i Sverige.

Det är Beijer Electronics ambition att avsluta sitt samarbete med Mitsubishi Electric i samma professionella anda som den som präglat de 33 år vi arbetat tillsammans. Med hänsyn till vårt långa samarbete ― och våra gemensamma kunder ― påbörjas därför en noggrann planering som har till syfte att säkerställa att övergången blir så smidig som möjligt.

Fram till och med december 2015 kommer Beijer Electronics att fortsätta sälja Mitsubishi Electrics produkter i samma utsträckning som nuvarande.


För mer information kontakta:

Tf VD och koncernchef Anna Belfrage, tel +46 (0)40 35 86 53, mobil +46 (0)706 35 86 53
Styrelsens ordförande Anders Ilstam, mobil +46 (0)706-30 76 02.


Beijer Electronics är ett expansivt teknikföretag med lång erfarenhet inom industriell automation och datakommunikation. Bolaget utvecklar och marknadsför konkurrenskraftiga produkter och lösningar med användaren i fokus. Sedan starten 1981 har Beijer Electronics utvecklats till en internationell koncern med verksamhet i 19 länder och en omsättning på 1 402 mkr 2014. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Nordic Stockholm Small Cap-lista under symbolen BELE. www.beijerelectronics.se