Kommuniké från extra bolagsstämma i Beijer Electronics AB (publ)

2016-01-28

Beijer Electronics extra bolagsstämma ägde rum torsdagen den 28 januari 2016. Bolags­stämman beslutade i de föreslagna ärendena i enlighet med styrelsens förslag.

Stämman beslutade:

  • att välja Anders Ilstam till stämmans ordförande.
  • att godkänna överlåtelse av samtliga Beijer Electronics aktier i följande dotterbolag; (i) Beijer Electronics UAB, Litauen, (ii) Beijer Electronics SIA, Lettland samt (iii) Beijer Electronics Eesti Oü, Estland. Överlåtelse av aktierna sker till den verkställande direktören i respektive bolag.

Besluten var enhälliga.

Malmö den 28 januari 2016

Styrelsen
Beijer Electronics AB (publ)
Org.nr 556025-1851