Beijer Electronics utser ny VD och koncernchef

2015-05-12

Styrelsen i Beijer Electronics AB (publ) har utsett Per Samuelsson (57) till ny VD och koncernchef.

Per Samuelsson har sedan 16 år haft motsvarande befattning inom Strålfors-koncernen. Strålfors var tidigare börsnoterat men köptes ut 2006 av det som idag är PostNord.

Per var tidigare medlem i PLMs koncernledning, som divisionschef, och har tidigare haft flera ledande befattningar inom Perstorp-koncernen. Per är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm.

Per efterträder Anna Belfrage som varit tf VD och koncernchef sedan september 2014. Han tillträder den 17 augusti 2015.

― Vi ser fram emot att arbeta tillsammans med Per och fortsätta utveckla Beijer Electronics, dels genom offensiva satsningar på dotterbolagen Westermo och Korenix för att stärka deras positioner inom industriell datakommunikation och trådlös kommunikation, dels genom att fortsätta internationaliseringen av våra HMI-produkter.

Vi vill också tacka Anna, i rollen som tillförordnad VD, för hennes insatser och ledarskap i att framförallt strukturera delar av bolaget och sänka kostnaderna för att uppnå en förbättrad lönsamhet, säger Anders Ilstam, styrelseordförande i Beijer Electronics.


För mer information kontakta:

Styrelsens ordförande Anders Ilstam, mobil 46 (0)706 30 76 02.


Beijer Electronics är ett expansivt teknikföretag med lång erfarenhet inom industriell automation och datakommunikation. Bolaget utvecklar och marknadsför konkurrenskraftiga produkter och lösningar med användaren i fokus. Sedan starten 1981 har Beijer Electronics utvecklats till en internationell koncern med verksamhet i 19 länder och en omsättning på 1 402 mkr 2014. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Nordic Stockholm Small Cap-lista under symbolen BELE. www.beijerelectronics.se