Ändrat antal aktier och röster i Beijer Electronics Group

2018-09-28

Det totala antalet aktier i Beijer Electronics Group AB (publ) per den 28 september 2018 uppgår till 28 636 036, varav 28 601 379 stamaktier och 34 657 C-aktier, motsvarande totalt 28 604 844,7 röster.

Justeringen av antalet röster är en rättelse av tidigare pressmeddelande avseende ändrat antal aktier och röster i Beijer Electronics Group AB (publ), vilket publicerades den 29 mars 2018, där det framgick att antalet röster uppgick till 28 636 036, vilket alltså rätteligen ska vara 28 604 844,7 röster.


För mer information kontakta:

Vd och koncernchef Per Samuelsson tel 46 (0)40 35 86 10, mobil 46 (0)708 58 54 40
Vice VD och CFO Joakim Laurén, tel 46 (0)40 35 84 96, mobil 46 (0)703 35 84 96

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Beijer Electronics Group AB skall offentliggöra enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovannämnda kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 28 september 2018 kl 08.00.


Beijer Electronics Group är en högteknologisk innovatör aktiv inom smart automation och nätverk. Koncernens öppna programvara, hårdvara och IIoT-lösningar hjälper kunderna att optimera processer och skapa tillförlitlig säker kommunikation, komplett med moderna intuitiva användargränssnitt. Beijer Electronics Group har sedan starten 1981 utvecklats till en multinationell koncern med en omsättning på 1,2 miljarder SEK 2017.

Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Nordic Stockholm Small Cap-lista under symbolen BELE. www.beijergroup.se