Delårsrapport januari – juni 2010: Kraftig ökning av omsättning och resultat under andra kvartalet och höjda utsikter för helåret 2010

2010-08-17

Första halvåret

  • Orderingången steg med 21 procent till 658,1 mkr (542,2)
  • Omsättningen ökade med sex procent till 595,4 mkr (562,4)
  • Rörelseresultatet steg till 54,6 mkr (26,2)
  • Vinsten efter skatt uppgick till 39,9 mkr (14,3)
  • Vinsten per aktie uppgick till 6,13 kronor (2,16)
  • Höjda utsikter med klart högre omsättning och markant bättre resultat under helåret 2010

Andra kvartalet

  • Orderingången steg med 26 procent till 332,8 mkr (263,9)
  • Omsättningen ökade med 15 procent till 309,7 mkr (270,3)
  • Rörelseresultatet uppgick till 31,1 mkr (5,1)
  • Efter periodens slut gjordes ett förvärv i Asien inom datakommunikation


VD Fredrik Jönsson kommenterar

”Under det andra kvartalet visade Beijer Electronics en stark tillväxt. Orderingången ökade med 26 procent och är det bästa kvartalet i bolagets historia. Försäljningsvolymen ökade med 15 procent. Beroende på volymökningar och de omstruktureringar som gjordes under föregående år ser vi en stark förbättring av resultatet. Rörelsemarginalen uppgick till 10 procent vilket är i nivå med koncernens lönsamhetsmål. Den interna effektiviteten har ökat samtidigt som vi har ökat fokus på produktutvecklingen. Vi växer snabbast inom egenutvecklade teknologier som idag utgör mer än 70 procent av koncernens totala omsättning.

Affärsområde HMI Products är liksom under det första kvartalet utropstecknet med markant tillväxt i såväl orderingång, omsättning som resultat. Affärsområde IDC visade likaså fortsatt god tillväxt. Affärsområde Automation vände under det andra kvartalet och visade uppgångar i såväl orderingång som omsättning samtidigt som resultatet fördubblades. Automations OEM-satsning har fortsatt att ge resultat och fyra nya OEM-kunder säkrades i kvartalet.

Den positiva trenden har skapat utrymme för offensiva satsningar inom framför allt HMI Products och IDC. Marknadsinsatserna i Asien har accelererats, främst i Kina och Taiwan, men även i Sydkorea och Singapore. Beijer Electronics gjorde vidare ett strategiskt förvärv i form av 37 procent i taiwanesiska teknikbolaget Korenix. Förvärvet ger en ökad tillväxtpotential inom industriell datakommunikation genom ett bredare produktprogram och ökad geografisk närvaro, främst genom etablerade säljkanaler, primärt i Kina och övriga Asien.

Satsningarna kommer att generera bättre tillväxt och högre resultat. För helåret 2010 kan vi redan nu se en klart högre omsättning och ett markant bättre resultat jämfört med 2009”.


Inbjudan till telekonferens

Idag den 17 augusti kl 14.00 arrangeras en webb- och telefonkonferens för journalister och analytiker. VD och koncernchef Fredrik Jönsson samt CFO Lennart Mauritzson presenterar bolaget och kommenterar delårsrapporten.

Den som önskar delta i telefonkonferensen ringer:
från Sverige: +46 (0)8 506 269 04
från Storbritannien: +44 (0)207 108 6205

Presentationen kommer dels att finnas tillgänglig på Beijer Electronics hemsida, www.beijerelectronics.se, under Investor Relations/Presentationer, dels finns möjlighet att koppla upp sig till webbpresentationen via länken nedan:

https://www.anywhereconference.com/?Conference=108246122&PIN=184685


För mer information kontakta:
VD och koncernchef, Fredrik Jönsson,
tel +46 (0)40 35 86 10, mobil +46 (0)705 17 16 26

CFO Lennart Mauritzson,
tel +46 (0)40 35 86 53, mobil +46 (0)705 52 05 57

Informationsansvarig, Katarina Erichs Emilson,
tel +46 (0)40 35 84 96, mobil +46 (0)703 35 84 96


Beijer Electronicsär ett expansivt teknikföretag med lång erfarenhet inom industriell automation och robust datakommunikation som utvecklar och marknadsför konkurrenskraftiga produkter och lösningar med användaren i fokus. Sedan starten 1981 har Beijer Electronics utvecklats till en internationell koncern med verksamhet i 16 länder och en omsättning på 1,1 miljarder kronor 2009. Bolaget är noterat på Nasdaq OMX Nordiska Börs Stockholms Small Cap-lista under symbolen BELE.
www.beijerelectronics.se