Delårsrapport jan-sept 2013: Stark ökning i orderingång samt högre omsättning och resultat under det tredje kvartalet

2013-10-25

Tredje kvartalet

• Orderingången steg med nio procent till 327,8 mkr (299,7).

• Nettoomsättningen ökade med tre procent till 346,1 mkr (337,4).

• Rörelseresultatet steg med fyra procent till 30,0 mkr (28,8).

• Vinsten efter skatt ökade med 20 procent till 18,4 mkr (15,3).

• Vinsten per aktie uppgick till 0,96 kronor (0,77).

• Lansering av ett kraftigt utökat produktprogram under eget varumärke inom Automation.

Nio månader

• Orderingången ökade till 1 049,2 mkr (1 024,1).

• Nettoomsättningen uppgick till 1 009,9 mkr (1 026,6).

• Rörelseresultatet blev 67,3 mkr (80,8).

• Vinsten efter skatt uppgick till 35,7 mkr (36,1).

• Vinsten per aktie var 1,88 kronor (1,77).

VD FREDRIK JÖNSSON KOMMENTERAR

”Beijer Electronics visade en klart bättre utveckling under det tredje kvartalet, särskilt i jämförelse med det andra kvartalet. Orderingången var bra med en uppgång på cirka nio procent, försäljningen steg och resultatet förbättrades. Kanske kan det tredje kvartalet markera ett trendbrott efter det senaste årets något otillfredsställande lönsamhetsutveckling. Olika signaler pekar i alla fall på att botten passerats.

En ökad försäljning får snabbt genomslag i resultatet. Effekten blir mest påtaglig för rörelseresultatet före avskrivningar. Rörelseresultatet efter avskrivningar belastas med högre avskrivningar på produktutveckling och ett nytt affärssystem. Det innebär att vi ännu inte är tillbaka på vårt långsiktiga mål för rörelsemarginalen för koncernen som helhet.

Affärsområde IDC överträffade med råge sitt mål för rörelsemarginalen efter en mycket stark utveckling under det tredje kvartalet. Orderingången steg med över 30 procent och försäljningen med cirka 20 procent. Samtidigt nära nog fördubblades resultatet. IDCs fina utveckling är ett resultat av den målmedvetna satsningen på egna nätverks- och kommunikationslösningar samt nya marknader och segment. USA visar en fortsatt god utveckling och inbrytningen på den kinesiska marknaden för ett år sedan börjar nu bära frukt.

Affärsområde HMI Products kunde vända till en positiv utveckling efter det svaga andra kvartalet. Orderingången var god, försäljningen steg och resultatet förbättrades jämfört med det andra kvartalet. En positiv utveckling i Asien bidrog till uppgången i orderingången och god tillväxt i USA bidrog till den ökade försäljningen. Utvecklingen för HMI Products går åt rätt håll men det kvarstår mycket att göra. I Europa är bilden splittrad med både bra och mindre bra marknader. Vi gör nu en översyn av den svaga utvecklingen i Tyskland och implementerar ett åtgärdsprogram för att skapa en effektivare organisation. Vi arbetar också fortsatt intensivt med lanseringen av det nya produktprogrammet.

Affärsområde Automation drabbades av en mycket svag marknad under den första hälften av det tredje kvartalet. Det påverkade affärsområdets orderingång och försäljning negativt under det tredje kvartalet som helhet. Trots detta kunde Automation prestera ett acceptabelt resultat genom god kostnadskontroll. Från slutet av augusti repade sig efterfrågan och en viss återhämtning har fortsatt in i oktober.

I början av september inledde Automation koncernens hittills största produktlansering med ett avsevärt breddat produktprogram under eget varumärke. Det nya produktprogrammet ger oss goda möjligheter att adressera en större marknad, med en medföljande positiv effekt på omsättningen framöver.

Beijer Electronics omsättning och resultat utvecklades positivt under det tredje kvartalet. Mot bakgrund av den goda orderingången under perioden bedömer vi att såväl omsättning som resultat förbättras under det andra halvåret jämfört med det första halvåret”.

INBJUDAN TILL TELEFONKONFERENS

Idag arrangeras en telefonkonferens för press och aktiemarknad där VD och koncernchef Fredrik Jönsson och CFO Anna Belfrage presenterar och kommenterar rapporten.

Tid: Fredagen den 25 oktober kl 10.30

Den som önskar delta i telefonkonferensen ringer:

Från Sverige: +46851999361
Från Storbritannien: +442031940546

För att ta del av presentationen, vänligen använd denna länk: https://www.anywhereconference.com/?Conference=137348953&PIN=885140

Delårsrapporten och presentationsbilder kommer att finnas tillgängliga på Beijer Electronics hemsida www.beijerelectronics.se under Investerare/Presentationer. Här kommer en inspelad version av telefonkonferensen också att finnas tillgänglig efter eventet.


Välkommen!


För mer information kontakta:
VD och koncernchef, Fredrik Jönsson, tel 46 (0)40 35 86 10, mobil 46 (0)705 17 16 26
CFO, Anna Belfrage, tel 46 (0)40 35 86 53, mobil 46 (0)706 35 86 53


Beijer Electronics är ett expansivt teknikföretag med lång erfarenhet inom industriell automation och datakommunikation. Bolaget utvecklar och marknadsför konkurrenskraftiga produkter och lösningar med användaren i fokus. Sedan starten 1981 har Beijer Electronics utvecklats till en internationell koncern med verksamhet i 22 länder och en omsättning på 1,4 miljarder kronor 2012. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Nordic Stockholm Small Cap-lista under symbolen BELE. www.beijerelectronics.se