Delårsrapport januari - juni 2014: Fortsatt ökad omsättning och förbättrat rörelseresultat under det andra kvartalet

2014-07-11

Andra kvartalet

 • Orderingången uppgick till 353,7 mkr (363,8).
 • Nettoomsättningen steg med sex procent till 355,4 mkr (336,0).
 • Rörelseresultatet ökade till 55,7 mkr (12,6) inklusive en realisationsvinst på 32,9 mkr. Exklusive realisationsvinst uppgick rörelseresultatet till 22,8 mkr.
 • Vinsten efter skatt uppgick till 30,3 mkr (0,7).
 • Vinsten per aktie blev 1,57 kronor (0,11) inklusive realisationsvinsten.
 • Under kvartalet avyttrades fordonsverksamheten i USA.

Första halvåret

 • Orderingången uppgick till 708,4 mkr (721,7).
 • Nettoomsättningen steg med sex procent till 701,5 mkr (663,8).
 • Rörelseresultatet ökade till 81,9 mkr (37,3) inklusive en realisationsvinst på 32,9 mkr.
 • Vinsten efter skatt uppgick till 45,4 mkr (17,5).
 • Vinsten per aktie blev 2,36 kronor (0,93) inklusive realisationsvinsten.

VD FREDRIK JÖNSSON KOMMENTERAR:

”Beijer Electronics visade en fortsatt stigande omsättning och ett förbättrat rörelseresultat under det andra kvartalet 2014. Den försiktigt positiva trenden bekräftades och vi har nu förbättrat resultatet fyra kvartal i rad. En god kostnadskontroll innebär att ökade volymer syns i resultatet. Återhämtningen är fortsatt långsam och det kvarstår en viss osäkerhet på många marknader. Orderingången under det andra kvartalet var något lägre, i huvudsak beroende på
effekterna av avyttringen av fordonsverksamheten i USA.

Affärsområde IDC skördade nya framgångar med en fortsatt stark utveckling på alla marknader. IDC erhöll ännu en stor order inom järnvägssegmentet från en ny kund. Försäljningen steg med 25 procent under det andra kvartalet och resultatet mer än fördubblades. IDC fortsatte att expandera produktportföljen inom Westermo Edge Network Solutions. Dessa produkter stöttar en rad nya industriella applikationer vilket befäster Westermos ledande teknologiposition. Satsningarna inom produktutveckling och marknadsföring har ökat för att möta den starka underliggande marknaden.

Affärsområde IAS visade en viss återhämtning under det andra kvartalet. Rörelseresultatet steg något medan försäljning och orderingång minskade. Marknaden i Norden är fortsatt trög. Asien har visat en fortlöpande återhämtning medan övriga Europa visade en splittrad bild. I USA ökade försäljningen något.

Den amerikanska verksamheten inom IAS påverkades under kvartalet av den lyckade avyttringen av fordonsverksamheten med en årsomsättning på cirka 70 mkr. Med ett likviditetstillskott på närmare 50 mkr och en realisationsvinst på drygt 30 mkr har vi stärkt vår balansräkning och frigjort resurser för ytterligare satsningar på vår kärnverksamhet - industriella operatörsterminaler och industriell datakommunikation.

Det produktprogram som IAS lanserade i höstas visar en god tillväxt, om än från låga nivåer. En ny så kallad ”rugged” operatörsterminal för krävande arbetsmiljöer lanserades under det andra kvartalet och har rönt stort intresse på marknaden.”

INBJUDAN TILL TELEFONKONFERENS

Idag arrangeras en telefonkonferens för press och aktiemarknad där VD och koncernchef Fredrik Jönsson och CFO Anna Belfrage presenterar och kommenterar rapporten.

Tid: Fredagen den 11 juli kl 10.30

Den som önskar delta i telefonkonferensen ringer:

Från Sverige: +46 851999030
Från Storbritannien: +44 2076602080

För att ta del av presentationen, vänligen använd denna länk:
https://www.anywhereconference.com/?Conference=137352559&PIN=682230

Delårsrapporten och presentationsbilder kommer att finnas tillgängliga på Beijer Electronics hemsida www.beijerelectronics.se under Investerare/Presentationer. Här kommer en inspelad version av telefonkonferensen också att finnas tillgänglig efter eventet.

Välkommen!


För mer information kontakta:
VD och koncernchef, Fredrik Jönsson, tel 46 (0)40 35 86 10, mobil 46 (0)705 17 16 26
CFO, Anna Belfrage, tel 46 (0)40 35 86 53, mobil 46 (0)706 35 86 53


Beijer Electronics är ett expansivt teknikföretag med lång erfarenhet inom industriell automation och datakommunikation. Bolaget utvecklar och marknadsför konkurrenskraftiga produkter och lösningar med användaren i fokus. Sedan starten 1981 har Beijer Electronics utvecklats till en internationell koncern med verksamhet i 22 länder och en omsättning på 1,4 miljarder kronor 2013. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Nordic Stockholm Small Cap-lista under symbolen BELE. www.beijerelectronics.se