Valberedning utsedd i Beijer Electronics Group AB (publ)

2018-10-05

I enlighet med tidigare årsstämmobeslut har styrelseordföranden efter samråd med bolagets fyra röstmässigt största aktieägare sammankallat en valberedning.

Valberedningen kommer att arbeta fram förslag till årsstämman 2019 avseende stämmoordförande, styrelseledamöter, styrelseordförande samt revisor. Valberedningen ska även ta fram förslag avseende arvode till styrelseledamöter och revisorer samt ersättning för utskottsarbete.

Valberedningen som utsetts inför årsstämman 2019 i Beijer Electronics Group AB (publ) består av följande personer:

Martin Svalstedt, Stena Sessan, ordförande och sammankallande i valberedningen
Bengt Belfrage, Nordea Fonder
Per Trygg, SEB Fonder
Ulf Hedlundh, Svolder AB
Bo Elisson, styrelsens ordförande

Sammantaget representerar valberedningen ca 65 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget, baserat på ägarbilden den 31 augusti 2018.

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman som äger rum den 8 maj 2019 samt på bolagets hemsida.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan vända sig till valberedningens ordförande Martin Svalstedt via post till Beijer Electronics Group AB, Att: Valberedningen, Box 426, 201 24 Malmö eller via e-post till valberedningen@beijergroup.com. Vänligen notera att sista datum för att skicka in förslag är 31 december 2018.


För mer information vänligen kontakta:

Bo Elisson, styrelseordförande Beijer Electronics Group, telefon 076-760 60 95.


Beijer Electronics Group är en högteknologisk innovatör aktiv inom smart automation och nätverk. Koncernens öppna programvara, hårdvara och IIoT-lösningar hjälper kunderna att optimera processer och skapa tillförlitlig säker kommunikation, komplett med moderna intuitiva användargränssnitt. Beijer Electronics Group har sedan starten 1981 utvecklats till en multinationell koncern med en omsättning på 1,2 miljarder SEK 2017.

Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Nordic Stockholm Small Cap-lista under symbolen BELE. www.beijergroup.se