Telefonkonferens i samband med Bokslutskommuniké 2016

2017-01-17

Beijer Electronics AB (publ) offentliggör sin Bokslutskommuniké för 2016 fredagen den 27 januari 2017 kl 13.00.

Samma dag arrangeras en telefonkonferens för press och aktiemarknad, där VD och koncernchef Per Samuelsson och CFO Joakim Laurén presenterar och kommenterar rapporten.

Tid: Fredagen den 27 januari kl 14.00

Den som önskar delta i telefonkonferensen ringer:

Från Sverige: +46 (0)85 664 2691
Från Storbritannien: +44 (0)20 3008 9801

För att ta del av presentationen, vänligen använd denna länk:
http://www.anywhereconference.com?UserAudioMode=DATA&Name=&Conference=131682006&PIN=17252987

Rapporten och presentationsbilder kommer att finnas tillgängliga på Beijer Electronics hemsida www.beijerelectronics.com/ir. Här kommer en inspelad version av telefonkonferensen också att finnas tillgänglig efter eventet.

Välkommen!


För mer information kontakta:

Vd och koncernchef Per Samuelsson tel 46 (0)40 35 86 10, mobil 46 (0)708 58 54 40
CFO Joakim Laurén, tel 46 (0)40 35 84 96, mobil 46 (0)703 35 84 96.


Beijer Electronics är ett expansivt teknikföretag med lång erfarenhet inom industriell automation och datakommunikation. Bolaget utvecklar och marknadsför konkurrenskraftiga produkter och lösningar med användaren i fokus. Sedan starten 1981 har Beijer Electronics utvecklats till en multinationell koncern med en omsättning på 1 375 mkr 2015. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Nordic Stockholm Small Cap-lista under symbolen BELE. www.beijerelectronics.com.