Delårsrapport januari-mars 2014: Ökad omsättning och förbättrat rörelseresultat

2014-04-23

  • Nettoomsättningen steg med sex procent till 346,1 mkr (327,7).

  • Rörelseresultatet ökade med sex procent till 26,2 mkr (24,7).

  • Vinsten efter skatt uppgick till 15,1 mkr (16,8).

  • Vinsten per aktie blev 0,80 kronor (0,82).

  • Ny rapporteringsstruktur innebär att Automation och HMI Products bildar ett nytt affärsområde, Industrial Automation Solutions (IAS).

VD FREDRIK JÖNSSON KOMMENTERAR

Den försiktigt positiva trenden från andra halvåret 2013 befästes under det första kvartalet 2014. Beijer Electronics visade under kvartalet både en ökad försäljning och ett bättre rörelseresultat. Orderingången var under perioden oförändrad, bland annat beroende på vissa engångseffekter. utvecklingen visar samtidigt att återhämtningen är långsam och det råder en fortsatt osäkerhet på vissa marknader och segment.

Koncernens försäljning varierade också på olika marknader. Den utvecklades mycket starkt i USA medan den minskade i Norden. Övriga Europa och Asien visade en god tillväxt sammantaget.

Affärsområde IDC fortsatte att övertyga med en stark utveckling för orderingång, försäljning och rörelseresultat. IDC fortsätter att skörda globala framgångar inom järnvägssegmentet, med större beställningar från Kina, Polen och Finland. Inom Network Solutions erhölls flera större order från våra viktigaste marknader i Europa.

Samtidigt som de stora investeringarna i produktutveckling fortsätter inom Train och Network Solutions har vi etablerat ett utvecklingscenter för Wireless i Taiwan, detta för att möta en växande efterfrågan på trådlösa kommunikationslösningar.

Som tidigare aviserats rapporterar Beijer Electronics från och med Q1, 2014 sin verksamhet i två affärsområden, Industrial Automation Solutions (IAS) och Industrial Data Communication (IDC). IDC består av Westermo samt Korenix som fokuserar på marknaden för industriell datakommunikation. IAS består av de tidigare affärsområdena HMI Products och Automation som bearbetar den industriella automationsmarknaden.

Affärsområde IAS visade en blandad utveckling under det första kvartalet. Försäljningen ökade och orderingången minskade medan rörelseresultatet var något lägre. USA och Kina visade en positiv utveckling. Norden och övriga Europa hade en svagare utveckling och påverkades bland annat av planerade lagerneddragningar hos några av de större kunderna.

Sammantaget bedömer vi att den underliggande marknaden successivt stabiliserats. Om trenden håller i sig finns det anledning till viss optimism för helåret 2014.”

INBJUDAN TILL TELEFONKONFERENS

Idag, den 23 april 2014, arrangeras en telefonkonferens för press och aktiemarknad där VD och koncernchef Fredrik Jönsson presenterar och kommenterar rapporten.

Tid: Onsdagen den 23 april kl 14.30

Den som önskar delta i telefonkonferensen ringer:

Från Sverige: +46 850598261
Från Storbritannien: +44 2076602080

För att ta del av presentationen, vänligen använd denna länk:
https://www.anywhereconference.com/?Conference=137351236&PIN=701748

Delårsrapporten och presentationsbilder kommer att finnas tillgängliga på Beijer Electronics hemsida www.beijerelectronics.se under Investerare/Presentationer. Här kommer en inspelad version av telefonkonferensen också att finnas tillgänglig efter eventet.

Välkommen!


För mer information kontakta:
VD och koncernchef, Fredrik Jönsson, tel 46 (0)40 35 86 10, mobil 46 (0)705 17 16 26
CFO, Anna Belfrage, tel 46 (0)40 35 86 53, mobil 46 (0)706 35 86 53


Beijer Electronics är ett expansivt teknikföretag med lång erfarenhet inom industriell automation och datakommunikation. Bolaget utvecklar och marknadsför konkurrenskraftiga produkter och lösningar med användaren i fokus. Sedan starten 1981 har Beijer Electronics utvecklats till en internationell koncern med verksamhet i 22 länder och en omsättning på 1,4 miljarder kronor 2013. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Nordic Stockholm Small Cap-lista under symbolen BELE. www.beijerelectronics.se