Valberedning utsedd i Beijer Electronics Group AB

2022-10-06

I enlighet med tidigare årsstämmobeslut har styrelseordföranden efter samråd med bolagets fyra största aktieägare sammankallat en valberedning.

Valberedningen kommer att arbeta fram förslag till årsstämman 2023 avseende stämmoordförande, styrelseledamöter, styrelseordförande samt revisor. Valberedningen ska även ta fram förslag avseende arvode till styrelseledamöter och revisorer samt ersättning för utskottsarbete.

Valberedningen som utsetts inför årsstämman 2023 i Beijer Electronics Group AB består av följande personer:

Anders Wassberg, Stena Adactum, ordförande och sammankallande i valberedningen
Ulf Hedlundh, Svolder AB
Bengt Belfrage, Nordea Fonder
Lovisa Runge, Fjärde AP-fonden
Bo Elisson, styrelsens ordförande, adjungerad

Sammantaget representerar valberedningen 67 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget, baserat på ägarbilden den 31 augusti 2022.

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman som äger rum den 10 maj 2023 samt på bolagets hemsida.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan vända sig till valberedningens ordförande Anders Wassberg via post till Beijer Electronics Group AB, Att: Valberedningen, Box 426, 201 24 Malmö eller via e-post till valberedningen@beijergroup.com. Vänligen notera att sista datum för att skicka in förslag är 31 december 2022.


För mer information vänligen kontakta:

Bo Elisson, styrelseordförande Beijer Electronics Group, telefon 076-760 60 95.


Beijer Electronics Group AB är en global teknikkoncern som erbjuder avancerade digitala lösningar för industriell datakommunikation samt för styr- och kontrollsystem och IIoT. Bland koncernens kunder återfinns flera världsledande globala företag. Sedan starten 1981 har BEIJER GROUP utvecklats till en multinationell koncern bestående av kompletterande affärsenheter med en försäljning på 1,6 miljarder kronor 2021.

Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm Main Markets Mid Cap-lista under symbolen BELE. www.beijergroup.se