Beijer Electronics satsar 175 miljoner kronor på Industriell Datakommunikation

2014-09-15

Styrelsen för Beijer Electronics har beslutat att göra en storsatsning inom affärsområdet Industriell Datakommunikation, IDC.

Under de senaste åren har Westermo rönt stora framgångar med sina robusta lösningar inom Industriell Datakommunikation. Westermos produkter har blivit synonyma med hög kvalitet och prestanda, och Westermo befinner sig därmed i ett fördelaktigt läge marknadsmässigt. Styrelsen vill därför expandera verksamheten, med målet att växa omsättningen från nuvarande 370 miljoner kronor per år till närmare 650 miljoner kronor 2017, med en förväntad positiv utveckling på rörelseresultatet från dagens 14 procent.

Den totala adresserbara marknaden uppgår till närmare tio miljarder kronor, och förväntas växa med över tio procent per år. Huvudkonkurrenterna på marknaden är företag som Hirschmann och RuggedCom.

Den tillkommande satsningen kommer att bredda Westermos produktportfölj inom områdena Mission Critical Edge Networks och Westermo IP Train, med syfte att ytterligare stärka Westermos position inom krävande segment såsom Tåg & Järnväg, Olja & Gas, Gruvindustrin, Energi-distribution och Vatten & Avlopp. I planen ingår dessutom en rejäl förstärkning av marknadsorganisationen.

Över de kommande tre åren kommer Westermo att investera 175 miljoner kronor, i huvudsak självfinansierat av den egna lönsamma verksamheten. Under samma tidsperiod förväntas personalstyrkan öka med cirka 50 personer, både inom FoU och inom säljorganisationen.

“Satsningen kommer ytterligare att förstärka vår position som ledande aktör inom valda segment”, kommenterar Anders Ilstam, styrelsens ordförande.

Styrelsen för Beijer Electronics vill även meddela att nuvarande koncernchef Fredrik Jönsson lämnar företaget efter flera framgångsrika år inom koncernen. Tillförordnad koncernchef blir Anna Belfrage fr o m den 15 september 2014. Styrelsen vill passa på att framföra sitt tack till Fredrik Jönsson för hans arbete under de gångna åren.


För mer information kontakta:

Styrelsens ordförande Anders Ilstam, mobil +46 (0)706 30 76 02
Tf Koncernchef Anna Belfrage, mobil +46 (0)706 35 86 53


Beijer Electronics är ett expansivt teknikföretag med lång erfarenhet inom industriell automation och datakommunikation. Bolaget utvecklar och marknadsför konkurrenskraftiga produkter och lösningar med användaren i fokus. Sedan starten 1981 har Beijer Electronics utvecklats till en internationell koncern med verksamhet i 22 länder och en omsättning på 1,4 miljarder kronor 2013. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Nordic Stockholm Small Cap-lista under symbolen BELE. www.beijerelectronics.se