Valberedning utsedd i Beijer Electronics Group AB (publ)

2017-09-21

I enlighet med tidigare årsstämmobeslut har styrelseordföranden efter samråd med bolagets fyra röstmässigt största aktieägare sammankallat en valberedning.

Valberedningen kommer att arbeta fram förslag till årsstämman 2018 avseende stämmoordförande, styrelseledamöter, styrelseordförande samt revisor. Valberedningen ska även ta fram förslag avseende arvode till styrelseledamöter och revisorer samt ersättning för utskottsarbete.

Valberedningen som utsetts inför årsstämman 2018 i Beijer Electronics Group AB (publ) består av följande personer:

Martin Svalstedt, Stena Sessan, ordförande och sammankallande i valberedningen
Bengt Belfrage, Nordea Fonder
Per Trygg, SEB Fonder
Ulf Hedlundh, Svolder AB
Bo Elisson, styrelsens ordförande

Sammantaget representerar valberedningen drygt 64 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget, baserat på ägarbilden den 31 augusti 2017.

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman som äger rum den 26 april 2018 samt på bolagets hemsida.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan göra detta skriftligen till Beijer Electronics Group AB, Att: Valberedningen, Box 426, 201 24 Malmö eller via e-post till valberedningen@beijergroup.com. Vänligen notera att sista datum för att skicka in förslag är 31 december 2017.


För mer information vänligen kontakta:

Bo Elisson, styrelseordförande Beijer Electronics Group, telefon 076-760 60 95.


Beijer Electronics Group är ett expansivt teknikföretag med lång erfarenhet inom industriell automation och datakommunikation. Bolaget utvecklar och marknadsför konkurrenskraftiga produkter och lösningar med användaren i fokus. Sedan starten 1981 har Beijer Electronics utvecklats till en multinationell koncern med en omsättning på drygt 1,1 miljarder kronor 2016. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Nordic Stockholm Small Cap-lista under symbolen BELE. www.beijergroup.se.