Affärsenheten Beijer Electronics stärker sitt varumärke

2019-04-29

Affärsenheten Beijer Electronics  stärker sitt varumärke och lanserar devisen "People and Technology. Connected." som företagets vision.

Beijer Electronics utgör en av tre affärsenheter inom börsnoterade BEIJER GROUP, läs mer om koncernen på www.beijergroup.se.

Affärsenheten Beijer Electronics har genom årens lopp expanderat internationellt och har närvaro i Europa, USA och Asien genom egna säljkontor och noggrant utvalda distributörer som även erbjuder lokal service och support. Resurser för försäljning, service och support finns i alla tre regioner. Att upprätthålla lokal närvaro är en hörnsten och viktig del i Beijer Electronics affärsmodell och tillväxtstrategi.

Det förtroende som Beijer Electronics byggt upp som en pålitlig och kvalitetsinriktad partner och leverantör av automationslösningar är en värdefull tillgång. Men det återspeglar inte längre fullt ut eller helt korrekt affärsenhetens nya och bredare erbjudande av lösningar, produkter, tjänster och framtida inriktning. Den nya visionen med devisen People and Technology. Connected.” beskriver på ett bättre sätt positionen idag och riktningen framåt.

Stefan Lager, VD för Beijer Electronics, kommenterar:

― Företaget består av människor. Våra erfarna, kompetenta och passionerade medarbetare förser våra kunder och partners med de mest avancerade och användarvänliga lösningarna som ger dem kraftfulla verktyg att möta utmaningarna inom sitt område. Vi är ett teknikföretag. Vi bistår våra kunder och partners att optimera sina processer genom erbjuda vår mjukvara, hårdvara, service och support. Att koppla samman människor och teknologi ger medlet att uppnå mål och ambitioner samt att skaffa sig en konkurrensfördel i dagens digitaliserade värld.

Att förstärka identiteten kring varumärket innebär att organisationen måste förnya och omdana sig utan att förlora sitt arv eller DNA. Identiteten bygger på vår historia av innovationer och fokus på kunder som översatt i en digitaliserad värld har genererat devisen ”People and Technology. Connected.”. Omprofileringen är en del av Beijer Electronics strategi att utveckla affären och skapa en plattform för nya möjligheter.

Visionen i sin helhet slår fast att Beijer Electronics är en multinationell, sektor - och industriöverskridande innovatör som kopplar samman människor och teknologi för att optimera kundernas affärskritiska processer. Med spetskompetens inom användarvänlig mjukvara, hårdvara och lösningar inom Industrial Internet of Things kan kunderna utrustas med verktyg av högsta klass som ger dem en konkurrensfördel.

― Det är en stimulerade förändring för oss och tydliggör en strategisk hävstång för vår framtida inriktning, säger Stefan Lager. Medan vårt åtagande gentemot kunder och partners kvarstår, ser vi en betydande potential att växa inom ramen för den nya visionen. Att förstärka varumärket ger oss en position att dra fördel av möjligheterna.


För mer information kontakta:

Beijer Electronics AB:

Stefan Lager, VD, tel +46 40 35 86 71 | stefan.lager@beijerelectronics.com
Tim Webster, SVP Human Resources, tel +46 40 35 84 76 | tim.webster@beijerelectronics.com

www.beijerelectronics.com


Beijer Electronics Group är en högteknologisk innovatör aktiv inom smart automation och nätverk. Koncernens öppna programvara, hårdvara och IIoT-lösningar hjälper kunderna att optimera processer och skapa tillförlitlig säker kommunikation, komplett med moderna intuitiva användargränssnitt. Beijer Electronics Group har sedan starten 1981 utvecklats till en multinationell koncern med en omsättning på 1,4 miljarder SEK 2018.

Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Nordic Stockholm Small Cap-lista under symbolen BELE. www.beijergroup.se