Beijer Electronics inför ett antal lönsamhetsförbättrande aktiviteter inom affärsområde IAS

2014-10-13

Med anledning av uppgifter som förekommit i media meddelar Beijer Electronics följande:

Affärsområde IAS har under en längre tid brottats med otillfredsställande lönsamhet. För att komma tillrätta med problematiken pågår ett arbete med att identifiera åtgärder som har till syfte att återställa lönsamheten under en kommande treårsperiod. I första skedet fokuserar satsningarna på att lyfta resultatet inom affärsområde IAS med 25 MSEK under 2015. Omstruktureringskostnaderna relaterade till åtgärderna kommer i första hand att belasta resultatet i fjärde kvartalet 2014.

För att uppnå denna resultatförbättring kommer verksamheten fokuseras både vad gäller geografi och erbjudande till kunder. Vissa mindre delar av verksamheten kommer därmed att avvecklas samtidigt som effektivitetshöjande åtgärder införs på annat håll.

Sammantaget förväntas cirka 40 tjänster påverkas, varav tiotalet i Sverige.


För mer information kontakta:

Tf VD och koncernchef Anna Belfrage, tel +46 (0)40 35 86 53, mobil +46 (0)706 35 86 53


Beijer Electronics är ett expansivt teknikföretag med lång erfarenhet inom industriell automation och datakommunikation. Bolaget utvecklar och marknadsför konkurrenskraftiga produkter och lösningar med användaren i fokus. Sedan starten 1981 har Beijer Electronics utvecklats till en internationell koncern med verksamhet i 22 länder och en omsättning på 1,4 miljarder kronor 2013. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Nordic Stockholm Small Cap-lista under symbolen BELE. www.beijerelectronics.se