Beijer Electronics får ny stor order på nätverksutrustning från Toshiba

2015-11-03

Beijer Electronics har genom dotterbolaget Westermo inom affärsområde IDC fått en ny stororder av Toshiba International Corporation på leverans av nätverksutrustning till ett värde av 4,2 miljoner US dollar – cirka 37 mkr.

Ordern består av Ethernet-baserade nätverksswitchar för tåg för att bygga kommunikations­infrastukturen på de nya Serie 7000-tågen som beställts av Washington Metropolitan Area Transit Authority (WMATA).

Beställningen, som ingår i koncernens orderingång under fjärde kvartalet, är den andra orden från WMATA. Westermo erhöll en order med ett motsvarande belopp 2012. Leveranser av den nya ordern beräknas att starta i det andra kvartalet 2016 och innefattar utrustning till totalt 384 tågvagnar. Toshiba levererar driv- och styrsystem till Kawasaki som sedan bygger tågen åt WMATA.

Den nya ordern från Toshiba vittnar om vår internationella konkurrenskraft. Den bekräftar dessutom att vi är i linje med den tillväxtplan och investering i företagets utveckling som presenterades i september 2014, säger Westermos VD Lars-Ola Lundkvist. Tillväxtplanen innebär en investering på 175 miljoner kronor för att fortsätta att stärka vårt erbjudande och vår kapacitet att vara en värdefull samarbetspartner till globala teknikföretag.

Westermo är världsledande inom nätverksutrustning för tåg. Företaget har haft stor framgång på den nordamerikanska marknaden sedan etableringen 2010. Den nya ordern gick till Westermo på grund av den höga kvaliteten på produkterna och erfarenheten som Toshiba och Kawasaki har erhållit av Westermo som partner för industriell kommunikationsteknologi.


För mer information kontakta:

Tf CFO Joakim Nideborn, tel 46 (0)40 35 84 49, mobil 46 (0)707 72 29 83
VD i Westermo, Lars-Ola Lundkvist, tel +46 (0)16 42 80 08, mobil +46 (0)70 661 02 01


Beijer Electronics är ett expansivt teknikföretag med lång erfarenhet inom industriell automation och datakommunikation. Bolaget utvecklar och marknadsför konkurrenskraftiga produkter och lösningar med användaren i fokus. Sedan starten 1981 har Beijer Electronics utvecklats till en internationell koncern med verksamhet i 19 länder och en omsättning på 1 402 mkr 2014. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Nordic Stockholm Small Cap-lista under symbolen BELE. www.beijerelectronics.se