Delårsrapport jan-juni 2013: God orderingång men svagt resultat under andra kvartalet

2013-07-12

Första halvåret

• Orderingången uppgick till 721,4 mkr (724,5).
• Nettoomsättningen uppgick till 663,8 mkr (689,1).
• Rörelseresultatet blev 37,3 mkr (52,0).
• Vinsten efter skatt uppgick till 17,5 mkr (20,8).
• Vinsten per aktie var 0,93 kronor (1,00).

Andra kvartalet

• Orderingången uppgick till 364,1 mkr (371,5).
• Nettoomsättningen blev 336,0 mkr (350,2).
• Rörelseresultatet uppgick till 12,6 mkr (26,5).
• Vinsten efter skatt blev 0,7 mkr (8,0).
• Vinsten per aktie var 0,11 kronor (0,38).
• Förvärv av 15 procent av brasilianska Altus Sistemas.
• Förvärv av den turkiska distributören Petek Teknoloji.

VD FREDRIK JÖNSSON KOMMENTERAR:

”Beijer Electronics hade en tudelad utveckling under det andra kvartalet. Sett i absoluta tal var orderingången det hittills tredje bästa kvartalet. Försäljningen var svag och påverkades även negativt av valutaeffekter. Den lägre försäljningen inverkade i sin tur kraftigt på resultatutfallet som blev klart sämre än våra förväntningar.

Avvikelserna i försäljning och resultat kan hänföras till affärsområde HMI Products. Förutom en avsevärt lägre försäljning fick HMI Products störningar i tillverkningen och logistikkedjan av de nya operatörsterminalerna. Åtgärder har vidtagits och dessa medförde kostnader, bland annat i tillverkningsledet, vilket pressade affärsområdets bruttomarginal. I kombination med den lägre försäljningen fick detta en väsentlig negativ påverkan på affärsområdets resultat.

Den goda orderingången indikerar en ökad försäljning framöver och med kostnaderna under kontroll förutser vi en positiv vändning av verksamheten inom HMI Products under det andra halvåret.

Affärsområde IDC visade fortsatt en stabil utveckling med en kraftig uppgång i den underliggande orderingången och en viss ökning av försäljningen. Affärsområdets långsiktiga satsningar bär nu frukt. Resultatet belastades samtidigt med högre avskrivningar avseende balanserade produktutvecklingskostnader.

Affärsområde Automation har fortsatt kämpat mot en ryckig och svag efterfrågan på marknaden vilket påverkat affärsområdets orderingång och omsättning. Trots detta kunde Automation visa ett ökat rörelseresultat. Automation har dessutom vunnit nya OEM-kunder med de nya produkter som lanserats och affärsområdet förbereder nu en offensiv inför hösten med en rad nya produktlanseringar.

Beijer Electronics flyttade fram positionerna ytterligare med förvärven av 15 procent i brasilianska Altus Sistemas och turkiska Petek Teknoloji under det andra kvartalet. Altus, där vi har option att öka till 49 procent, utvecklar och tillverkar högteknologiska styrsystem som vi kan marknadsföra globalt. Petek är en komplett automationsleverantör med spännande tillväxtmöjligheter i regionen.

Beijer Electronics omsättning och resultat utvecklades svagt under det andra kvartalet och under det första halvåret som helhet. Mot bakgrund av den goda orderingången under den gångna perioden bedömer vi dock att verksamheten kommer att utvecklas positivt under det andra halvåret med en såväl högre omsättning som ett bättre resultat jämfört med det första halvåret”.

INBJUDAN TILL TELEFONKONFERENS

Idag arrangeras en telefonkonferens för press och aktiemarknad där VD och koncernchef Fredrik Jönsson och CFO Anna Belfrage presenterar och kommenterar rapporten.

Tid: Fredagen den 12 juli kl 13.30

Den som önskar delta i telefonkonferensen ringer:

Från Sverige: +46851999353
Från Storbritannien: +442076602079

För att ta del av presentationen, vänligen använd denna länk: https://www.anywhereconference.com/?Conference=137347613&PIN=154574

Delårsrapporten och presentationsbilder kommer att finnas tillgängliga på Beijer Electronics hemsida www.beijerelectronics.se under Investerare/Presentationer. Här kommer en inspelad version av telefonkonferensen också att finnas tillgänglig efter eventet.

Välkommen!


För mer information kontakta:
VD och koncernchef, Fredrik Jönsson, tel 46 (0)40 35 86 10, mobil 46 (0)705 17 16 26
CFO, Anna Belfrage, tel 46 (0)40 35 86 53, mobil 46 (0)706 35 86 53


Beijer Electronics är ett expansivt teknikföretag med lång erfarenhet inom industriell automation och datakommunikation. Bolaget utvecklar och marknadsför konkurrenskraftiga produkter och lösningar med användaren i fokus. Sedan starten 1981 har Beijer Electronics utvecklats till en internationell koncern med verksamhet i 22 länder och en omsättning på 1 367 mkr 2012. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Nordic Stockholm Small Cap-lista under symbolen BELE. www.beijerelectronics.se