Valberedningens förslag till styrelse för 2018

2018-01-22

Valberedningen i Beijer Electronics Group AB har meddelat bolaget att den till årsstämman den 26 april 2018 kommer att lämna följande förslag:

  • att styrelsen ska bestå av fem ledamöter.
  • omval av styrelseledamöterna Bo Elisson, Ulrika Hagdahl och Johan Wester. Maria Khorsand och Christer Öjdemark har avböjt omval.
  • nyval av Karin Gunnarsson och Lars Eklöf.
  • att Bo Elisson föreslås som styrelsens ordförande.

Karin Gunnarsson, född 1962, är sedan tio år tillbaka anställd på Hexpol varav de senaste sex åren som CFO och Investor Relations Manager. Karin Gunnarsson är civilekonom och har tidigare erfarenheter från bl a Telelogic och Trelleborg-koncernen där hon innehaft olika befattningar inom Finans och Controlling.

Lars Eklöf, född 1964, är President för Atlas Copcos Motor Vehicle Industry division. Lars Eklöf är civilingenjör och har en gedigen internationell industri¬bakgrund från Atlas Copco med erfarenhet från olika befattningar inom Sales/Marketing, Product Management och General Management.

Bakom valberedningens förslag står aktieägare representerande drygt 64 % av samtliga röster i bolaget.

Valberedningens övriga förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman.

I årets valberedning ingår:

Martin Svalstedt, Stena Sessan, valberedningens ordförande
Bengt Belfrage, Nordea Fonder
Per Trygg, SEB Fonder
Ulf Hedlundh, Svolder AB
Bo Elisson, styrelsens ordförande

Beijer Electronics Groups årsstämma hålls torsdagen den 26 april 2018 kl 16.00 på Malmö Börshus, Skeppsbron 2, i Malmö. Bo Elisson föreslås till stämmans ordförande.


Kontaktuppgifter:

Frågor kring valberedningens arbete besvaras av Martin Svalstedt på tel 031-85 53 70, eller styrelseordförande Bo Elisson på tel 076-760 60 95.

Denna information är sådan information som Beijer Electronics Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoner försorg, för offentliggörande den 22 januari 2018 klockan 13:00 CET.


Beijer Electronics Group är ett expansivt teknikföretag med lång erfarenhet inom industriell automation och datakommunikation. Bolaget utvecklar och marknadsför konkurrenskraftiga produkter och lösningar med användaren i fokus. Sedan starten 1981 har Beijer Electronics utvecklats till en multinationell koncern med en omsättning på drygt 1,1 miljarder kronor 2016. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Nordic Stockholm Small Cap-lista under symbolen BELE. www.beijergroup.se.