Rättelse av pressmeddelande "Valberedning utsedd i Beijer Electronics Group AB (publ)"

2019-09-27

Föregående pressmeddelande innehöll hänvisning till EU:s marknadsmissbruksförordning vilket var felaktigt. Nedan följer en rättad version.

I enlighet med tidigare årsstämmobeslut har styrelseordföranden efter samråd med bolagets fyra största aktieägare sammankallat en valberedning.

Valberedningen kommer att arbeta fram förslag till årsstämman 2020 avseende stämmoordförande, styrelseledamöter, styrelseordförande samt revisor. Valberedningen ska även ta fram förslag avseende arvode till styrelseledamöter och revisorer samt ersättning för utskottsarbete.

Valberedningen som utsetts inför årsstämman 2020 i Beijer Electronics Group AB (publ) består av följande personer:

Martin Svalstedt, Stena Sessan, ordförande och sammankallande i valberedningen
Bengt Belfrage, Nordea Fonder
Per Trygg, SEB Fonder
Ulf Hedlundh, Svolder AB
Bo Elisson, styrelsens ordförande

Sammantaget representerar valberedningen 61,5 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget, baserat på ägarbilden den 30 augusti 2019.

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman som äger rum den 7 maj 2020 samt på bolagets hemsida.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan vända sig till valberedningens ordförande Martin Svalstedt via post till Beijer Electronics Group AB, Att: Valberedningen, Box 426, 201 24 Malmö eller via e-post till valberedningen@beijergroup.com. Vänligen notera att sista datum för att skicka in förslag är 31 december 2019.


För mer information vänligen kontakta:

Bo Elisson, styrelseordförande Beijer Electronics Group, telefon 076-760 60 95.


Beijer Electronics Group är en högteknologisk innovatör aktiv inom smart automation och nätverk. Koncernens öppna programvara, hårdvara och IIoT-lösningar hjälper kunderna att optimera processer och skapa tillförlitlig säker kommunikation, komplett med moderna intuitiva användargränssnitt. Beijer Electronics Group har sedan starten 1981 utvecklats till en multinationell koncern med en omsättning på 1,4 miljarder SEK 2018.

Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Nordic Stockholm Small Cap-lista under symbolen BELE. www.beijergroup.se