Pressmeddelanden

2020-07-31

Ändrat antal aktier och röster i Beijer Electronics Group AB

Det totala antalet aktier i Beijer Electronics Group AB (publ) per den 31 juli 2020 uppgår till 28 852 400, varav 28 627 219 stamaktier och 225 181 C-aktier, motsvarande totalt 28 649 737,1 röster. 


2020-07-03

Inbjudan till presentation av delårsrapport januari-juni 2020

Beijer Electronics Group AB offentliggör sin delårsrapport för januari-juni 2020 tisdagen den 14 juli 2020 kl 08.00.


2020-06-26

Kommuniké från årsstämma i Beijer Electronics Group AB (publ)

Beijer Electronics Groups årsstämma för verksamhetsåret 2019 ägde rum fredagen den 26 juni 2020. Årsstämman beslutade i samtliga föreslagna ärenden i enlighet med styrelsens och valberedningens förslag. Här följer en redogörelse för de viktigaste besluten vid stämman och dess huvudsakliga innehåll.  


2020-05-26

Kallelse till årsstämma i Beijer Electronics Group AB (publ)

Aktieägarna i Beijer Electronics Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma fredagen den 26 juni 2020 kl 10.00 i bolagets lokaler på Stora Varvsgatan 13 a, i Malmö.


2020-04-15

Inbjudan till presentation av delårsrapport januari-mars 2020

Beijer Electronics Group AB (publ) offentliggör sin delårsrapport för januari-mars 2020 tisdagen den 21 april 2020 kl 13.00.


2020-04-03

Årsredovisning 2019 för Beijer Electronics Group AB (publ)

BEIJER GROUP tillförde flera pusselbitar under 2019 till den strategiska planen som lades fast för tre år sedan. Koncernen genomförde två förvärv – schweiziska Neratec och irländska Virtual Access och erhöll ännu en ny stor global kund i form av ett långsiktigt och betydande leveransavtal med den amerikanska hisstillverkaren Otis. Flera nya strategiska produkter lanserades och verksamheten utvecklades fortsatt positivt. Det framgår av BEIJER GROUPs årsredovisning för 2019 som publiceras idag på företagets hemsida www.beijergroup.se.


2020-03-31

Ändrat antal aktier och röster i Beijer Electronics Group

Det totala antalet aktier i Beijer Electronics Group AB (publ) per den 31 mars 2020 uppgår till 28 852 400, varav 28 601 379 stamaktier och 251 021 C-aktier, motsvarande totalt 28 626 481,1 röster.


2020-03-06

Beijer Electronics Group AB emitterar C-aktier

Styrelsen beslutar att emittera C-aktier och utnyttjar återköpsbemyndigande för säker­ställande av Beijer Electronics Groups åtaganden enligt incitamentsprogram LTI 2019/2022.


2020-01-20

Inbjudan till presentation av Bokslutskommuniké 2019

Beijer Electronics Group AB (publ) offentliggör sin bokslutskommuniké för 2019 torsdagen den 30 januari 2020 kl 13.00.


2019-10-30

Beijer Electronics Group AB (publ) förvärvar det irländska bolaget Virtual Access

BEIJER GROUP förvärvar genom affärsenheten Westermo 100 procent av det irländska bolaget Virtual Access Limited - ett teknologibolag som är specialiserat på trådlösa industriella routers och gateways samt tjänster och service inom styrd uppkoppling. Virtual Access riktar sig till kunder inom främst telekombranschen, trafik- och transporthantering samt sektorer inom utility såsom el och vatten.


2019-10-18

Inbjudan till presentation av niomånadersrapport 2019

Beijer Electronics Group AB (publ) offentliggör sin delårsrapport för januari-september 2019 måndagen den 28 oktober 2019 kl 13.00.


2019-09-27

Rättelse av pressmeddelande "Valberedning utsedd i Beijer Electronics Group AB (publ)"

Föregående pressmeddelande innehöll hänvisning till EU:s marknadsmissbruksförordning vilket var felaktigt. Nedan följer en rättad version.


2019-09-27

Valberedning utsedd i Beijer Electronics Group AB (publ)

I enlighet med tidigare årsstämmobeslut har styrelseordföranden efter samråd med bolagets fyra största aktieägare sammankallat en valberedning.


2019-07-08

Beijer Electronics Group AB (publ) förvärvar det schweiziska bolaget Neratec

BEIJER GROUPs affärsenhet Westermo har idag förvärvat 100 % av det schweiziska bolaget Neratec Solutions AG, ett teknologiföretag specialiserat på trådlösa nätverksprodukter med starkt fokus på tillförlitliga och robusta kommunikationslösningar för tåg och järnvägsinfrastruktur.


2019-07-03

Inbjudan till telefonkonferens avseende sexmånadersrapport 2019

Beijer Electronics Group AB (publ) offentliggör sin delårsrapport för januari-juni 2019 fredagen den 12 juli 2019 kl 13.00.


2019-05-09

Kommuniké från årsstämma i Beijer Electronics Group AB (publ)

Beijer Electronics Groups årsstämma för verksamhetsåret 2018 ägde rum onsdagen den 8 maj 2019. Årsstämman beslutade i samtliga föreslagna ärenden i enlighet med styrelsens och valberedningens förslag. Här följer en redogörelse för de viktigaste besluten vid stämman och dess huvudsakliga innehåll.


2019-04-29

Affärsenheten Beijer Electronics stärker sitt varumärke

Affärsenheten Beijer Electronics  stärker sitt varumärke och lanserar devisen "People and Technology. Connected." som företagets vision.


2019-04-09

Inbjudan till telefonkonferens avseende tremånadersrapport 2019

Beijer Electronics Group AB (publ) offentliggör sin delårsrapport för januari-mars 2019 onsdagen den 17 april 2019 kl 13.00.


2019-04-03

Årsredovisning 2018 för Beijer Electronics Group AB (publ)

BEIJER GROUP är mitt inne i en spännande och lovande resa på den expansiva marknaden för digitala lösningar som kopplar samman olika system i såväl fasta som trådlösa nätverk och möjliggör olika IIoT-applikationer. Koncernen, som i mångt och mycket har präglats av en historia som distributör av produkter inom automation, har ställt om till ett teknologiföretag i framkant med hög kompetens inom såväl mjukvara som hårdvara. Det framgår av årsredovisningen för BEIJER GROUP som publiceras idag på företagets hemsida www.beijergroup.se.


2019-04-01

Kallelse till årsstämma i Beijer Electronics Group AB (publ)

Aktieägarna i Beijer Electronics Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 8 maj 2019 kl 16.00 i Malmö Börshus, Skeppsbron 2, i Malmö.


2019-03-29

Ändrat antal aktier och röster i Beijer Electronics Group

Det totala antalet aktier i Beijer Electronics Group AB (publ) per den 29 mars 2019 uppgår till 28 786 102, varav 28 601 379 stamaktier och 184 723 C-aktier, motsvarande totalt 28 619 851,3 röster.


2019-03-08

Beijer Electronics Group AB emitterar C-aktier

Styrelsen beslutar att emittera C-aktier och utnyttjar återköpsbemyndigande för säkerställande av Beijer Electronics Groups åtaganden enligt incitamentsprogram LTI 2018/2021.


2019-01-18

Inbjudan till telefonkonferens avseende Bokslutskommuniké 2018

Beijer Electronics Group AB (publ) offentliggör sin Bokslutskommuniké för 2018 måndagen den 28 januari 2019 kl 13.00.


2018-10-15

Inbjudan till telefonkonferens avseende niomånadersrapport 2018

Beijer Electronics Group AB (publ) offentliggör sin delårsrapport för januari-september 2018 onsdagen den 24 oktober 2018 kl 08.00.


2018-10-05

Valberedning utsedd i Beijer Electronics Group AB (publ)

I enlighet med tidigare årsstämmobeslut har styrelseordföranden efter samråd med bolagets fyra röstmässigt största aktieägare sammankallat en valberedning.


2018-09-28

Ändrat antal aktier och röster i Beijer Electronics Group

Det totala antalet aktier i Beijer Electronics Group AB (publ) per den 28 september 2018 uppgår till 28 636 036, varav 28 601 379 stamaktier och 34 657 C-aktier, motsvarande totalt 28 604 844,7 röster.


2018-07-03

Inbjudan till telefonkonferens avseende sexmånadersrapport2018

Beijer Electronics Group AB (publ) offentliggör sin delårsrapport för januari-juni 2018 fredagen den 13 juli 2018 kl 13.00.


2018-04-27

Kommuniké från årsstämma i Beijer Electronics Group AB (publ)

Beijer Electronics Groups årsstämma för verksamhetsåret 2017 ägde rum torsdagen den 26 april 2018. Årsstämman beslutade i samtliga föreslagna ärenden i enlighet med styrelsens och valberedningens förslag. Här följer en redogörelse för de viktigaste besluten vid stämman och dess huvudsakliga innehåll.


2018-04-18

Inbjudan till telefonkonferens avseende tremånadersrapport 2018

Beijer Electronics Group AB (publ) offentliggör sin delårsrapport för januari-mars 2018 torsdagen den 26 april 2018 kl 13.00.


2018-04-05

Årsredovisning 2017 för Beijer Electronics Group

Beijer Electronics Group fokuserade under 2017 på anpassningar av organisationen och ytterligare offensiva satsningar samt trimningar av verksamheten. Koncernen har nu skapat bra förutsättningar för en vinstgivande och god tillväxt i enlighet med de uppsatta målen. Det framgår av årsredovisningen för Beijer Electronics Group som publiceras idag på företagets hemsida www.beijergroup.se.


2018-03-29

Ändrat antal aktier och röster i Beijer Electronics Group

Det totala antalet aktier i Beijer Electronics Group AB (publ) per den 29 mars 2018 uppgår till 28,636,036, varav 28 601 379 stamaktier och 34 657 C-aktier, motsvarande totalt 28,636,036 röster.


2018-03-23

Kallelse till årsstämma i Beijer Electronics Group AB (publ)

Aktieägarna i Beijer Electronics Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 26 april 2018 kl 16.00 i Malmö Börshus, Skeppsbron 2, i Malmö.


2018-03-16

Beijer Electronics Group AB emitterar C-aktier

Styrelsen beslutar att emittera C-aktier och utnyttjar återköpsbemyndigande för säkerställande av Beijer Electronics Groups åtaganden enligt incitamentsprogram LTI 2017/2020.


2018-01-22

Valberedningens förslag till styrelse för 2018

Valberedningen i Beijer Electronics Group AB har meddelat bolaget att den till årsstämman den 26 april 2018 kommer att lämna följande förslag:


2018-01-18

Inbjudan till telefonkonferens avseende Bokslutskommuniké 2017

Beijer Electronics Group AB (publ) offentliggör sin Bokslutskommuniké för 2017 fredagen den 26 januari 2018 kl 13.00.


2017-10-31

Ändrat antal aktier och röster i Beijer Electronics Group

Till följd av den företrädesemission som Beijer Electronics Group AB (publ) (”Beijer Electronics Group” eller ”Koncernen”) tidigare informerat om har antalet aktier och röster i Beijer Electronics Group ändrats under oktober 2017.


2017-10-17

Beijer Electronics Group utser ny VD för affärsenhet Westermo

Jenny Sjödahl har utsetts till verkställande direktör för affärsenheten Westermo från och med den 1 november 2017.


2017-10-13

Inbjudan till telefonkonferens avseende niomånadersrapport 2017

Beijer Electronics Group AB (publ) offentliggör sin delårsrapport för januari-september 2017 onsdagen den 25 oktober 2017 kl 08.00.


2017-09-29

Ändrat antal aktier och röster i Beijer Electronics Group

Till följd av den företrädesemission som Beijer Electronics Group AB (publ) (”Beijer Electronics Group” eller ”Koncernen”) tidigare informerat om har antalet aktier och röster i Beijer Electronics Group ändrats under september 2017.


2017-09-29

Slutligt resultat av Beijer Electronics Groups företrädesemission

EJ FÖR DISTRIBUTION DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE STRIDA MOT TILLÄMPLIGA LAGAR ELLER KRÄVA REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER UTÖVER DEM SOM FÖLJER AV SVENSK LAG.


2017-09-27

Beijer Electronics Groups företrädesemission övertecknad

EJ FÖR DISTRIBUTION DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE STRIDA MOT TILLÄMPLIGA LAGAR ELLER KRÄVA REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER UTÖVER DEM SOM FÖLJER AV SVENSK LAG.


2017-09-21

Valberedning utsedd i Beijer Electronics Group AB (publ)

I enlighet med tidigare årsstämmobeslut har styrelseordföranden efter samråd med bolagets fyra röstmässigt största aktieägare sammankallat en valberedning.


2017-09-04

Prospekt avseende Beijer Electronics Groups företrädesemission offentliggjort

EJ FÖR DISTRIBUTION DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE STRIDA MOT TILLÄMPLIGA LAGAR ELLER KRÄVA REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER UTÖVER DEM SOM FÖLJER AV SVENSK LAG.


2017-09-01

Kommuniké från extra bolagsstämma i Beijer Electronics Group AB (publ)

På Beijer Electronics Group AB:s (publ) extra bolagsstämma idag beslutades om ändring av bolagsordningen och godkändes styrelsens beslut den 14 juli 2017 om nyemission med företrädesrätt för aktieägarna.


2017-08-28

Beijer Electronics Group offentliggör villkoren för företrädesemissionen

EJ FÖR DISTRIBUTION DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE STRIDA MOT TILLÄMPLIGA LAGAR ELLER KRÄVA REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅRGÄRDER UTÖVER DEM SOM FÖLJER AV SVENSK LAG.


2017-07-14

Kallelse till extra bolagsstämma i Beijer Electronics Group AB (publ)

Aktieägarna i Beijer Electronics Group AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 1 september 2017 kl 14.00 i bolagets lokaler i Malmö,  Stora Varvsgatan 13A, första våningen.


2017-07-14

Styrelsen i Beijer Electronics Group beslutar om en fullt säkerställd företrädesemission om cirka 225 miljoner kronor

EJ FÖR DISTRIBUTION DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE STRIDA MOT TILLÄMPLIGA LAGAR ELLER KRÄVA REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅRGÄRDER UTÖVER DEM SOM FÖLJER AV SVENSK LAG.


2017-07-06

Telefonkonferens i samband med Delårsrapport januari-juni 2017

Beijer Electronics Group AB (publ) offentliggör sin delårsrapport för januari-juni 2017 fredagen den 14 juli 2017 kl 13.00.


2017-05-17

Namnbyte registrerat hos Bolagsverket

Vid årsstämman i Beijer Electronics AB (publ) i Malmö den 27 april 2017 fattades beslut om att ändra bolagets firma till Beijer Electronics Group AB (publ). Beslutet har registrerats hos Bolagsverket per den 16 maj 2017.


2017-04-28

Kommuniké från årsstämma i Beijer Electronics AB (publ)

Beijer Electronics årsstämma för verksamhetsåret 2016 ägde rum torsdagen den 27 april 2017. Årsstämman beslutade i samtliga föreslagna ärenden i enlighet med styrelsens och valberedningens förslag. Här följer en redogörelse för de viktigaste besluten vid stämman och dess huvudsakliga innehåll.


2017-04-21

Telefonkonferens i samband med Delårsrapport januari-mars 2017

Beijer Electronics AB (publ) offentliggör sin delårsrapport för januari-mars 2017 torsdagen den 27 april 2017 kl 13.00.


2017-04-03

Årsredovisning 2016 för Beijer Electronics Group

Beijer Electronics Group genomförde en omfattande omställning av verksamheten under 2016. Samtidigt slog koncernen vakt om betydande satsningar på produktutveckling. Det har sammantaget skapat en ny plattform för långsiktigt god och lönsam tillväxt. Det framgår av årsredovisningen för Beijer Electronics Group som publiceras idag på företagets hemsida www.beijerelectronics.se/ir.


2017-03-23

Kallelse till årsstämma i Beijer Electronics AB (publ)

Aktieägarna i Beijer Electronics AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 27 april 2017 kl 16.00 i Malmö Börshus, Skeppsbron 2, i Malmö. 


2017-01-17

Telefonkonferens i samband med Bokslutskommuniké 2016

Beijer Electronics AB (publ) offentliggör sin Bokslutskommuniké för 2016 fredagen den 27 januari 2017 kl 13.00.


2016-10-12

Telefonkonferens i samband med Delårsrapport januari–september 2016

Beijer Electronics AB (publ) offentliggör sin delårsrapport för januari-september 2016 torsdagen den 20 oktober 2016 kl 08.00.


2016-10-03

Valberedning utsedd i Beijer Electronics AB (publ)

Styrelseordföranden har, i enlighet med tidigare årsstämmobeslut, efter samråd med bolagets största aktieägare utsett en valberedning.


2016-06-30

Telefonkonferens i samband med Delårsrapport januari-juni2016

Beijer Electronics AB (publ) offentliggör sin delårsrapport för januari-juni 2016 torsdagen den 14 juli 2016 kl 13.00.


2016-04-27

Kommuniké från årsstämma i Beijer Electronics AB (publ)

Beijer Electronics årsstämma för verksamhetsåret 2015 ägde rum tisdagen den 26 april 2016. Årsstämman beslutade i samtliga föreslagna ärenden i enlighet med styrelsens och valberedningens förslag. Här följer en redogörelse för de viktigaste besluten vid stämman och dess huvudsakliga innehåll.


2016-04-19

Telefonkonferens i samband med Delårsrapport januari-mars 2016

Beijer Electronics AB (publ) offentliggör sin delårsrapport för januari-mars 2016 tisdagen den 26 april 2016 kl 13.00.


2016-04-04

Beijer Electronics årsredovisning 2015

Fortsatt tillväxt inom affärsområde IDC samt satsningar på egentillverkade produkter inom affärsområde IAS präglade verksamheten under det gångna året. Mer om detta finns att läsa i Beijer Electronics årsredovisning 2015 som idag publicerats på företagets hemsida, www.beijerelectronics.com/ir.


2016-04-04

Beijer Electronics årsredovisning 2015

Fortsatt tillväxt inom affärsområde IDC samt satsningar på egentillverkade produkter inom affärsområde IAS präglade verksamheten under det gångna året. Mer om detta finns att läsa i Beijer Electronics årsredovisning 2015 som idag publicerats på företagets hemsida, www.beijerelectronics.com/ir.


2016-03-21

Kallelse till årsstämma i Beijer Electronics AB (publ)

Aktieägarna i Beijer Electronics AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 26 april 2016 kl 16.00 i Malmö Börshus, Skeppsbron 2, i Malmö.


2016-01-29

Beijer Electronics utser Vice President Europe

Stefan Lager (53) har utsetts till Vice President Europe för Beijer Electronics-koncernen.


2016-01-28

Kommuniké från extra bolagsstämma i Beijer Electronics AB (publ)

Beijer Electronics extra bolagsstämma ägde rum torsdagen den 28 januari 2016. Bolags­stämman beslutade i de föreslagna ärendena i enlighet med styrelsens förslag.


2016-01-20

Telefonkonferens i samband med Bokslutskommuniké 2015

Beijer Electronics AB (publ) offentliggör sin Bokslutskommuniké för 2015 torsdagen den 28 januari 2016 kl 13.00.


2016-01-04

Kallelse till extra bolagsstämma i Beijer Electronics AB (publ)

Aktieägarna i Beijer Electronics AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 28 januari 2016 kl 15.00, i Beijer Electronics lokaler, Stora Varvsgatan 13a, i Malmö.


2015-11-24

Beijer Electronics tecknar avtal med UTU om försäljning av den finska verksamheten

I enlighet med avsiktsförklaringen med finska UTU, som kommunicerades den 9 september 2015, meddelar Beijer Electronics att parterna idag, den 24 november 2015, har tecknat avtal om försäljning av den finska verksamheten. Affären kommer att slutföras vid årsskiftet.


2015-11-04

Beijer Electronics utser ny CFO

Joakim Laurén har utsetts till ny CFO för Beijer Electronics-koncernen. Han tillträder tjänsten i mitten av januari 2016.


2015-11-03

Beijer Electronics får ny stor order på nätverksutrustning från Toshiba

Beijer Electronics har genom dotterbolaget Westermo inom affärsområde IDC fått en ny stororder av Toshiba International Corporation på leverans av nätverksutrustning till ett värde av 4,2 miljoner US dollar – cirka 37 mkr.


2015-10-13

Telefonkonferens i samband med delårsrapport januari—september 2015

Beijer Electronics AB (publ) offentliggör sin delårsrapport för januari—september 2015 onsdagen den 21 oktober kl 08.00.


2015-10-06

Valberedning utsedd i Beijer Electronics AB (publ)

Styrelseordföranden har, i enlighet med tidigare årsstämmobeslut, efter samråd med bolagets största aktieägare utsett en valberedning.


2015-09-09

Beijer Electronics tecknar avsiktsförklaring med finska UTU

Beijer Electronics och det finska teknologiföretaget UTU har idag tecknat en avsikts­förklaring om att UTU förvärvar Beijer Electronics finska verksamhet. Försäljningen av den finska verksamheten är ett resultat av strategin att fokusera på affärsområde IAS som ett ledande HMI-företag.