Nyemission

Beijer Electronics Group genomförde under 2017 en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare som tillförde bolaget 225 mkr före emissionskostnader. Emissionskostnaderna uppgick till cirka åtta mkr. Nyemissionen innebar att Beijer Electronics Groups aktiekapital ökade med 3 177 931 kronor till 9 533 793 kronor och att antalet aktier ökade med 9 533 793 till 28 601 379.


 

Pressmeddelanden relaterade till företrädesemissionen

2017-09-29: Slutligt resultat av Beijer Electronics Groups företrädesemission

  2017-09-27: Beijer Electronics Groups företrädesemission övertecknad

   Prospekt avseende Beijer Electronics Groups företrädesemission offentliggjort 

   Beijer Electronics offentliggör villkoren för företrädesemissionen

   Styrelsen i Beijer Electronics Group beslutar om en fullt säkerställd företrädesemission
          om cirka 225 miljoner kronor för att höja utvecklingstakten för Koncernen


 

Prospekt

Prospekt avseende företrädesemissionen i Beijer Electronics Group AB (publ).