Insynshandel

Transaktioner genomförda av personer i ledande ställning

Länk till Finansinspektionens hemsida, avsnitt "Insynshandel" i Beijer Group-aktien.