Finansiell kalender

2020-01-30
Offentliggörande av Bokslutskommuniké 2019

2020-03-22
Tyst period inleds

2020-04-21
Offentliggörande av delårsrapport januari-mars 2020

2020-05-07
Årsstämma 2020

2020-06-13
Tyst period inleds

2020-07-14
Offentliggörande av delårsrapport januari-juni 2020