Finansiell kalender

2020-09-27
Tyst period inleds

2020-10-27
Offentliggörande av delårsrapport januari-september 2020