Finansiell kalender

2020-04-21
Offentliggörande av delårsrapport januari-mars 2020

2020-06-13
Tyst period inleds

2020-06-26
Årsstämma 2020

2020-07-14
Offentliggörande av delårsrapport januari-juni 2020

2020-09-27
Tyst period inleds

2020-10-27
Offentliggörande av delårsrapport januari-september 2020