Finansiella rapporter

2022-03-29

Årsredovisning 2021 för Beijer Electronics Group AB

BEIJER GROUP skördade markanta framgångar med en stark tillväxt under 2021. Den höga efterfrågan har varit bred med en bra geografisk fördelning och omfattat alla segment som koncernen bearbetar. Orderingången steg med 40 procent till en ny rekordnivå och passerade en milstolpe om drygt två miljarder kronor. Omsättningen ökade med 13 procent och rörelseresultatet uppgick till närmare 70 mkr. Det framgår av BEIJER GROUPs årsredovisning för 2021 som publiceras idag på företagets hemsida www.beijergroup.se.


2021-03-31

Årsredovisning 2020 för Beijer Electronics Group AB (publ)

BEIJER GROUP tar nya avstamp efter det gångna året som dominerades av den globala spridningen av Covid-19. Även om pandemin ännu inte är över och det råder osäkerhet om den fortsatta utvecklingen på kort sikt kan BEIJER GROUP gå stärkt ur den ekonomiska krisen. De åtgärder som genomfördes under 2020 har skapat en solid plattform för lönsam tillväxt när efterfrågan tar fart igen. Det framgår av BEIJER GROUPs årsredovisning för 2020 som publiceras idag på företagets hemsida www.beijergroup.se.


2020-04-03

Årsredovisning 2019 för Beijer Electronics Group AB (publ)

BEIJER GROUP tillförde flera pusselbitar under 2019 till den strategiska planen som lades fast för tre år sedan. Koncernen genomförde två förvärv – schweiziska Neratec och irländska Virtual Access och erhöll ännu en ny stor global kund i form av ett långsiktigt och betydande leveransavtal med den amerikanska hisstillverkaren Otis. Flera nya strategiska produkter lanserades och verksamheten utvecklades fortsatt positivt. Det framgår av BEIJER GROUPs årsredovisning för 2019 som publiceras idag på företagets hemsida www.beijergroup.se.


2019-04-03

Årsredovisning 2018 för Beijer Electronics Group AB (publ)

BEIJER GROUP är mitt inne i en spännande och lovande resa på den expansiva marknaden för digitala lösningar som kopplar samman olika system i såväl fasta som trådlösa nätverk och möjliggör olika IIoT-applikationer. Koncernen, som i mångt och mycket har präglats av en historia som distributör av produkter inom automation, har ställt om till ett teknologiföretag i framkant med hög kompetens inom såväl mjukvara som hårdvara. Det framgår av årsredovisningen för BEIJER GROUP som publiceras idag på företagets hemsida www.beijergroup.se.


2018-04-18

Inbjudan till telefonkonferens avseende tremånadersrapport 2018

Beijer Electronics Group AB (publ) offentliggör sin delårsrapport för januari-mars 2018 torsdagen den 26 april 2018 kl 13.00.


2018-04-05

Årsredovisning 2017 för Beijer Electronics Group

Beijer Electronics Group fokuserade under 2017 på anpassningar av organisationen och ytterligare offensiva satsningar samt trimningar av verksamheten. Koncernen har nu skapat bra förutsättningar för en vinstgivande och god tillväxt i enlighet med de uppsatta målen. Det framgår av årsredovisningen för Beijer Electronics Group som publiceras idag på företagets hemsida www.beijergroup.se.


2017-04-03

Årsredovisning 2016 för Beijer Electronics Group

Beijer Electronics Group genomförde en omfattande omställning av verksamheten under 2016. Samtidigt slog koncernen vakt om betydande satsningar på produktutveckling. Det har sammantaget skapat en ny plattform för långsiktigt god och lönsam tillväxt. Det framgår av årsredovisningen för Beijer Electronics Group som publiceras idag på företagets hemsida www.beijerelectronics.se/ir.


2016-04-04

Beijer Electronics årsredovisning 2015

Fortsatt tillväxt inom affärsområde IDC samt satsningar på egentillverkade produkter inom affärsområde IAS präglade verksamheten under det gångna året. Mer om detta finns att läsa i Beijer Electronics årsredovisning 2015 som idag publicerats på företagets hemsida, www.beijerelectronics.com/ir.


2015-04-01

Beijer Electronics årsredovisning 2014

Satsningen på industriell datakommunikation samt nylanseringar inom industriell automation har varit i fokus i verksamheten under det gångna året. Mer om detta finns att läsa i Beijer Electronics årsredovisning 2014 som idag publicerats på företagets hemsida, www.beijerelectronics.se.


2014-04-03

Beijer Electronics årsredovisning 2013

Ökad konkurrenskraft genom fortsatt hög takt i produktutvecklingen samt strategiska samarbeten och förvärv har varit i fokus i verksamheten under det gångna året. Mer om detta finns att läsa i Beijer Electronics årsredovisning 2013 som idag publicerats på företagets hemsida, www.beijerelectronics.se.


2013-04-03

Beijer Electronics årsredovisning 2012

Investeringar i framtida tillväxt genom produktutveckling samt en förstärkning av globala säljorganisationen har präglat verksamheten under det gångna året. Mer om detta går att läsa i Beijer Electronics årsredovisning 2012 som idag publicerats på företagets hemsida, www.beijerelectronics.se.