Presentationer

Här hittar du presentationer från telefonkonferenser, årsstämmor och andra event som bolaget deltagit i. 

  

2022-04-27

Telefonkonferens —Delårsrapport januari-mars 2022

 VD och koncernchef Jenny Sjödahls och vVD/CFO Joakim Lauréns presentation (endast på engelska)

 Inspelning av presentationen. 


2022-01-27

Telefonkonferens — Bokslutskommuniké 2021

 VD och koncernchef Per Samuelssons och vVD/CFO Joakim Lauréns presentation (endast på engelska)

 Inspelning av presentationen. 


2021-10-26

Telefonkonferens — Delårsrapport januari-september 2021

 VD och koncernchef Per Samuelssons och vVD/CFO Joakim Lauréns presentation (endast på engelska).

 Inspelning av presentationen. 


2021-07-14

Telefonkonferens — Delårsrapport januari-juni 2021

 VD och koncernchef Per Samuelssons och vVD/CFO Joakim Lauréns presentation (endast på engelska).

Inspelning av presentationen. 


2021-06-03

Erik Penser Bolagsdag

 VD och koncernchef Per Samuelssons presentation (endast på engelska).


2021-04-21

Telefonkonferens — Delårsrapport januari-mars 2021

 VD och koncernchef Per Samuelssons och vVD/CFO Joakim Lauréns presentation (endast på engelska).

Inspelning av presentationen. 


2021-01-28

Telefonkonferens — Bokslutskommuniké 2020

 VD och koncernchef Per Samuelssons och vVD/CFO Joakim Lauréns presentation (endast på engelska).

Inspelning av presentationen


2020-10-27

Telefonkonferens — Delårsrapport januari-september 2020

 VD och koncernchef Per Samuelssons och vVD/CFO Joakim Lauréns presentation (endast på engelska).

Inspelning av presentationen. 


2020-07-14

Telefonkonferens — Delårsrapport januari-juni 2020

 VD och koncernchef Per Samuelssons och vVD/CFO Joakim Lauréns presentation (endast på engelska).

Inspelning av presentationen. 

 


2020-06-26

Årsstämma 2020

   Filminspelning av VD och koncernchef Per Samuelssons presentation.

  VD och koncernchef Per Samuelssons presentation i pdf-format (endast på engelska).


2020-04-21

Telefonkonferens — Delårsrapport januari-mars 2020

 VD och koncernchef Per Samuelssons och vVD/CFO Joakim Lauréns presentation (endast på engelska).

Inspelning av presentationen. 


2020-01-30

Telefonkonferens — Bokslutskommuniké 2019

 VD och koncernchef Per Samuelssons och vVD/CFO Joakim Lauréns presentation (endast på engelska). 

Inspelning av presentationen. 

 

Presentationer från 2019 och tidigare hittar du här.