Presentationer

Här hittar du presentationer från telefonkonferenser, årsstämmor och andra event som bolaget deltagit i. Presentationerna är tillgängliga i pdf- och mp3-format.

 

2020-07-14

Telefonkonferens — Delårsrapport januari-juni 2020

 VD och koncernchef Per Samuelssons och vVD/CFO Joakim Lauréns presentation (endast på engelska).

Inspelning av presentationen. 

 


2020-06-26

Årsstämma 2020

   Filminspelning av VD och koncernchef Per Samuelssons presentation.

  VD och koncernchef Per Samuelssons presentation i pdf-format (endast på engelska).


2020-04-21

Telefonkonferens — Delårsrapport januari-mars 2020

 VD och koncernchef Per Samuelssons och vVD/CFO Joakim Lauréns presentation (endast på engelska).

Inspelning av presentationen. 


2020-01-30

Telefonkonferens — Bokslutskommuniké 2019

 VD och koncernchef Per Samuelssons och vVD/CFO Joakim Lauréns presentation (endast på engelska). 

Inspelning av presentationen. 


2019-10-28

Telefonkonferens — delårsrapport januari-september 2019

VD och koncernchef Per Samuelssons och vVD/CFO Joakim Lauréns presentation (endast på engelska). 

Inspelning av presentationen


2019-07-12

Telefonkonferens — delårsrapport januari-juni 2019

VD och koncernchef Per Samuelssons och vVD/CFO Joakim Lauréns presentation (endast på engelska). 

Inspelning av presentationen. 


2019-05-09

Presentation på Investor After Work i Malmö arrangerat av Redeye

Tillsammans med en handfull andra företag var Beijer Electronics Group på plats för att presentera bolaget, vad vi gör och hur vi ser på framtiden. 
Joakim Laurén, vice VD och CFO för Beijer Electronics Group, stod för presentationen.


2019-05-08

Årsstämma 2019

VD och koncernchef Per Samuelssons  presentation. 


2019-04-17

Telefonkonferens — delårsrapport januari-mars 2019

VD och koncernchef Per Samuelssons och vVD/CFO Joakim Lauréns presentation (endast på engelska). 

Inspelning av presentationen. 


2019-01-29

Seminarium på temat Smart City arrangerat av Redeye

Som ett av fem inbjudna företag var Beijer Electronics Group på plats för att presentera sitt erbjudande, trender och vad vi tror om utvecklingen inom Smart City under de närmaste åren. För presentationen stod Stefan Lager, VD för affärsenheten Beijer Electronics. Presentationerna följdes sedan av en paneldiskussion.


2019-01-28

Telefonkonferens — Bokslutskommuniké 2018

Se presentationer 2018.

 

Presentationer från 2018 och tidigare hittar du här.