Styrelse och revisor

Bo Elisson

Född 1950. Styrelsens ordförande sedan 2017 och styrelseledamot sedan 2013.

Huvudsaklig sysselsättning: Styrelseuppdrag

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Empower Oy i Finland och styrelseledamot i Elisson Consulting AB.

Utbildning: Civilingenjör vid CTH, Göteborg

Arbetslivserfarenhet: Lång erfarenhet från ASEA/ABB, bland annat som affärsområdeschef för ABB Robotics. Tidigare ordförande i Flexlink AB och ADB Airfield Solutions i Belgien.

Innehav i Beijer Electronics Group AB: 60.000 aktier och 100.000 köpoptioner.

Bo Elisson anses som oberoende i förhållande till bolaget, dess bolagsledning och större aktieägare.


Johan Wester

Född 1966. Styrelseledamot sedan 2015.

Huvudsaklig sysselsättning: Vice President på Stena Adactum AB och Stena Sessan AB.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Captum Group AB,  S-Invest Trading AB, Torslanda Tidningen AB och Stiftelsen TorslandaIdrott samt styrelseledamot i Midsona AB och Stena Renewable AB.

Utbildning: Civilingenjörsexamen i Industriell Ekonomi vid CTH.

Arbetslivserfarenhet: tidigare erfarenhet från Arthur D. Little, Accenture och Flexlink, i huvudsak inom verksamhetsområdena
Supply Chain Mangement, Strategi och Affärsutveckling.

Innehav i Beijer Electronics Group AB: 8.725 aktier inom familjen

Johan Wester anses som oberoende i förhållande till bolaget och dess bolags-ledning men inte till större aktieägare.


Ulrika Hagdahl

 

 

Född 1962. Styrelseledamot sedan 2006.

Huvudsaklig sysselsättning: Styrelseuppdrag

Övriga styrelseuppdrag: VD och styrelseledamot i Montech Invest AB. Styrelseledamot i HiQ International AB, AB Idre Golf Ski & Spa och Invisio AB. Styrelsesuppleant i Albanello AB.

Utbildning: Civilingenjör vid KTH, Stockholm

Arbetslivserfarenhet: Grundare av Orc Software AB, tidigare bl.a. vd och styrelseledamot i bolaget.

Innehav i Beijer Electronics Group AB: 53.000 aktier via bolag.

Ulrika Hagdahl anses som oberoende i förhållande till bolaget, dess bolagsledning och större aktieägare.


Karin Gunnarsson

Född 1962. Styrelseledamot sedan 2018.

Huvudsaklig sysselsättning: CFO och IR Manager för Hexpol AB.

Övriga styrelseuppdrag: Inga

Utbildning: Civilekonom

Arbetslivserfarenhet: Tidigare erfarenheter från olika befattningar inom Finans och Controlling hos bl a Telelogic och Trelleborg-koncernen samt Hexpol.

Innehav i Beijer Electronics Group AB: 8.264 aktier.

Karin Gunnarsson anses som oberoende i förhållande till bolaget och större ägare.


Lars Eklöf

Född 1964. Styrelseledamot sedan 2018.

Huvudsaklig sysselsättning:  President för Atlas Copcos Motor Vehicle Industry division.                                                                                                                                                
Övriga styrelseuppdrag: Inga

Utbildning: Civilingenjör vid Kungliga Tekniska Högskolan Stockholm, Bachelor of Engineering Dartmouth College USA.

Arbetslivserfarenhet:  En gedigen internationell industribakgrund från Atlas Copco med erfarenhet från olika befattningar inom Sales/Marketing, Product Management och General Management baserad i Sverige och tidigare i Frankrike. Sedan 2015 Divisionschef Motor Vehicle Industry, tidigare Divisionschef Industrial Technique Service Division.

Innehav i Beijer Electronics Group AB: 2.360 aktier.

Lars Eklöf anses som oberoende i förhållande till bolaget, dess bolagsledning och större aktieägare.


Revisor

Revisionsbolag

Vid Beijer Electronics Group AB:s årsstämma den 8 maj 2019 utsågs det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers, Malmö, till revisor i bolaget för tiden intill slutet av årsstämman 2020.

Huvudansvarig revisor
Sofia Götmar-Blomstedt
Auktoriserad revisor

 

Dokument för nedladdning (pdf).