Koncernledning

Per Samuelsson

VD och koncernchef för Beijer Electronics Group. Född 1957.
Anställd sedan augusti 2015.
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i BTJ samt styrelseuppdrag inom Aniagra och Priveq.
Innehav i Beijer Electronics Group AB: 45.000 aktier privat och via bolag samt 100.000 köpoptioner. Därutöver villkorad rätt till 26.782 aktier inom ramen för aktieprogram.


Joakim Laurén

Vice VD/CFO för Beijer Electronics Group. Född 1963.
Anställd sedan 2016.
Innehav i Beijer Electronics Group AB: 15.000 aktier. Därutöver villkorad rätt till 13.359 aktier inom ramen för aktieprogram.


Tim Webster

Senior VP Human Resources för Beijer Electronics Group. Född 1967.
Anställd sedan 2011.
Innehav i Beijer Electronics Group AB: 5.648 aktier. Därutöver villkorad rätt till 6.679 aktier inom ramen för aktieprogram.


Stefan Lager

VD för affärsenheten Beijer Electronics. Född 1962.
Anställd sedan 2016.
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Bong AB.
Innehav i Beijer Electronics Group AB: 17.040 aktier. Därutöver villkorad rätt till 13.359 aktier inom ramen för aktieprogram.


Jenny Sjödahl

VD för affärsenheten Westermo. Född 1973.
Anställd sedan 2016.
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Nolato AB och Nibe Industrier AB.
Innehav i Beijer Electronics Group AB: 15.005 aktier. Därutöver villkorad rätt till 11.929 aktier inom ramen för aktieprogram.


Wesley Chen

VD för affärsenheten Korenix. Född 1960.
Anställd sedan 2017.
Innehav i Beijer Electronics Group AB: 8.500 aktier. Därutöver villkorad rätt till 7.434 aktier inom ramen för aktieprogram.