Bolagsstyrningsrapporter

Sedan 2008 gäller den svenska koden för bolagsstyrning för alla svenska bolag, vars aktier är upptagna till handel på svensk reglerad marknad.

Bolagsstyrningsrapporterna har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.


    Bolagsstyrningsrapport 2018

    Bolagsstyrningsrapport 2017

    Bolagsstyrningsrapport 2016

    Bolagsstyrningsrapport 2015

    Bolagsstyrningsrapport 2014

    Bolagsstyrningsrapport 2013

    Bolagsstyrningsrapport 2012

    Bolagsstyrningsrapport 2011

   Bolagsstyrningsrapport 2010

   Bolagsstyrningsrapport 2009

   Bolagsstyrningsrapport 2008