Bolagsstyrning

Beijer Electronics Group AB är ett svenskt, publikt aktiebolag noterat på NASDAQ OMX Nordic Stockholm Small Cap-lista med tickersymbol BELE.

Beijer Electronics Group tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning.