Valberedningens arbete

Valberedningens arbete 2021/2022

 

I årets valberedning ingår:

Anders Wassberg, Stena Adactum, valberedningens ordförande
Ulf Hedlundh, Svolder AB
Bengt Belfrage, Nordea Fonder
Lovisa Runge, Fjärde AP-fonden
Bo Elisson, styrelsens ordförande, adjungerad

Valberedningens förslag

Valberedningen har meddelat bolaget att den till årsstämman den 10 maj 2022 kommer att lämna följande förslag:  

 • att styrelsen ska bestå av sex ledamöter.
 • omval av styrelseledamöterna Bo Elisson, Ulrika Hagdahl, Johan Wester, Karin Gunnarsson och Lars Eklöf.
 • nyval av Jonas Hård.
 • att Bo Elisson föreslås som styrelsens ordförande.

Jonas Hård, född 1971, kommer närmast från rollen som Chief Digital Officer för Autoliv Group. Jonas är ekonom med en MBA vid Henley Business School och General Management Program vid Harvard Business School och har industriell erfarenhet från bland annat Electrolux och Nobia Group.

Bakom valberedningens förslag står aktieägare representerande cirka 65 % av röster och kapital i bolaget.

Valberedningens övriga förslag presenteras i kallelsen till årsstämman.

 

   Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse för 2022


Valberedningens arbete 2020/2021

Vid Beijer Electronics Groups årsstämma den 6 maj 2021 beslutades följande styrelse, i enlighet med valberedningens förslag:

 • att styrelsen ska bestå av fem ledamöter.
 • omval av styrelseledamöterna Bo Elisson, Ulrika Hagdahl, Johan Wester, Karin Gunnarsson och Lars Eklöf.
 • att Bo Elisson föreslås som styrelsens ordförande.

 

    Valbereredningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse 2021

 

Valberedningens arbete 2019/2020

Vid Beijer Electronics Groups årsstämma 2020 beslutades följande styrelse, i enlighet med valberedningens förslag:

 • att styrelsen ska bestå av fem ledamöter.
 • omval av styrelseledamöterna Bo Elisson, Ulrika Hagdahl, Johan Wester, Karin Gunnarsson och Lars Eklöf.
 • att Bo Elisson föreslås som styrelsens ordförande.
        


Valberedningens arbete 2018/2019

Vid Beijer Electronics Groups årsstämma 2019 beslutades följande styrelse, i enlighet med valberedningens förslag:

 • att styrelsen ska bestå av fem ledamöter.
 • omval av styrelseledamöterna Bo Elisson, Ulrika Hagdahl, Johan Wester, Karin Gunnarsson och Lars Eklöf.
 • att Bo Elisson föreslås som styrelsens ordförande. 

    Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse 2019


Valberedningens arbete 2017/2018

Vid Beijer Electronics Groups årsstämma 2018 beslutades följande styrelse, i enlighet med valberedningens förslag:

 • att styrelsen ska bestå av fem ledamöter, utan suppleanter.
 • omval av styrelseledamöterna Bo Elisson, Ulrika Hagdahl och Johan Wester samt nyval av styrelseledamöterna Karin Gunnarsson och Lars Eklöf. Maria Khorsand och Christer Öjdemark har avböjt omval.
  Karin Gunnarsson, född 1962, är CFO och Investor Relations Manager på Hexpol. Karin Gunnarsson är civilekonom. Lars Eklöf, född 1964, är President för Atlas Copcos Motor Vehicle Industry division. Lars Eklöf är civilingenjör.
 • att nuvarande styrelseordförande Bo Elisson kvarstår som dess ordförande.
    Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse 2018  

Valberedningens arbete 2016/2017

Vid Beijer Electronics årsstämma 2017 beslutades följande styrelse, i enlighet med valberedningens förslag:

 • att styrelsen ska bestå av fem ledamöter, utan suppleanter.
 • omval av styrelseledamöterna Bo Elisson, Ulrika Hagdahl, Maria Khorsand, Christer Öjdemark och Johan Wester. Anders Ilstam har avböjt omval.
 • nyval av styrelseledamoten Bo Elisson som styrelsens ordförande.

    Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse 2017


 Valberedningens arbete 2015/2016

Vid Beijer Electronics årsstämma 2016 beslutades följande styrelse, i enlighet med valberedningens förslag:

 • att styrelsen ska bestå av sex ledamöter, utan suppleanter.
 • omval av styrelseledamöterna Bo Elisson, Anders Ilstam, Ulrika Hagdahl, Maria Khorsand, Christer Öjdemark och Johan Wester.
 • att styrelsens nuvarande ordförande Anders Ilstam kvarstår som dess ordförande. 
   

    Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse


Valberedningens arbete 2014/2015   

 Vid Beijer Electronics årsstämma 2015 beslutades följande styrelse, i enlighet med valberedningens förslag:

 • att styrelsen ska bestå av sex ledamöter, utan suppleanter.
 • omval av styrelseledamöterna Bo Elisson (invald 2013), Anders Ilstam (invald 2002, ordförande sedan 2005), Ulrika Hagdahl (invald 2006), Maria Khorsand (invald 2010) och Christer Öjdemark (invald 2013). Bert Åke Eriksson har avböjt omval.
 • nyval av Johan Wester. Johan Wester, född 1966, är Investment Director på Stena Adactum. Johan är civilingenjör med tidigare erfarenhet från Arthur D. Little, Accenture och Flexlink, i huvudsak inom verksamhetsområdena Supply Chain Management, Strategi och Affärsutveckling
 • att styrelsens nuvarande ordförande Anders Ilstam kvarstår som dess ordförande.    
     

    Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse för 2015

    Information om föreslagen ledamot i Beijer Electronics AB 


Valberedningens arbete 2013/2014    

Vid Beijer Electronics årsstämma 2014 beslutades följande styrelse, i enlighet med valberedningens förslag:

 • styrelsen ska bestå av sju ledamöter, utan suppleanter.
 • omval av styrelseledamöterna Bert Åke Eriksson (invald 2002), Ulrika Hagdahl (invald 2006), Maria Khorsand (invald 2010), Bo Elisson (invald 2013), Christer Öjdemark (invald 2013), Anders Ilstam (invald 2002, ordförande sedan 2005) samt bolagets VD Fredrik Jönsson (invald 2008).
 • att styrelsens nuvarande ordförande Anders Ilstam kvarstår som dess ordförande.    
     

    Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse för 2014


Valberedningens arbete 2012/2013

Vid Beijer Electronics årsstämma 2013 beslutades följande styrelse, i enlighet med valberedningens förslag:

 • styrelsen ska bestå av sju ledamöter
 • omval av styrelseledamöterna Bert Åke Eriksson, Ulrika Hagdahl, Maria Khorsand, Anders Ilstam samt bolagets VD Fredrik Jönsson. Stig-Arne Blom har avböjt omval
 • nyval av Bo Elisson och Christer Öjdemark
 • att styrelsens nuvarande ordförande Anders Ilstam kvarstår som dess ordförande  
     

    Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse 2013

    Information om de föreslagna ledamöterna i Beijer Electronics AB 2013