Styrelse och revisor

Bo Elisson


Född 1950. Styrelsens ordförande sedan 2017 och styrelseledamot sedan 2013.

Huvudsaklig sysselsättning: Industriell rådgivare.

Utbildning: Civilingenjör vid CTH, Göteborg

Arbetslivserfarenhet: Lång erfarenhet från ASEA/ABB, bland annat som affärsområdeschef för ABB Robotics. Tidigare ordförande i  Empower Oy in Finland, Flexlink AB och ADB Airfield Solutions i Belgien.

Innehav i Beijer Electronics Group AB: 90.000 aktier och 100.000 köpoptioner.

Bo Elisson anses som oberoende i förhållande till bolaget, dess bolagsledning och större aktieägare.


Johan Wester


Född 1966. Styrelseledamot sedan 2015.

Huvudsaklig sysselsättning: Senior Vice President på Stena Adactum AB och Stena Sessan AB.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Captum Group AB,  S-Invest Trading AB, Stiftelsen TorslandaIdrott och SR Energy AB samt styrelseledamot i Midsona AB och S&L Access Systems AB.

Utbildning: Civilingenjör i Industriell Ekonomi vid CTH.

Arbetslivserfarenhet: tidigare erfarenhet från Arthur D. Little, Accenture och Flexlink, i huvudsak inom verksamhetsområdena Supply Chain Management, Strategi och Affärsutveckling.

Innehav i Beijer Electronics Group AB: 26.175 aktier inom familjen

Johan Wester anses som oberoende i förhållande till bolaget och dess bolags-ledning men inte till större aktieägare.


Ulrika Hagdahl


Född 1962. Styrelseledamot sedan 2006.

Huvudsaklig sysselsättning: Styrelseuppdrag.

Övriga styrelseuppdrag: VD och styrelseledamot i Montech Invest AB. Styrelseledamot i AB Idre Golf Ski & Spa, Invisio AB, Resolution Games AB och tbd30 AB. Styrelsesuppleant i Albanello AB. 


Utbildning: Civilingenjör i Teknisk Fysik vid KTH, Stockholm.


Arbetslivserfarenhet: Grundare av Orc Software AB, tidigare bl.a. vd och styrelseledamot i bolaget.

Innehav i Beijer Electronics Group AB: 53.000 aktier via bolag.

Ulrika Hagdahl anses som oberoende i förhållande till bolaget, dess bolagsledning och större aktieägare.


Karin Gunnarsson


Född 1962. Styrelseledamot sedan 2018.


Huvudsaklig sysselsättning:
Styrelseuppdrag.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Concentric AB.

Utbildning: Civilekonom vid Handelshögskolan i Stockholm.

Arbetslivserfarenhet: Tidigare erfarenheter från olika befattningar inom Finans och Controlling hos bl a Telelogic och Trelleborg-koncernen samt Hexpol. Senast CFO och IR Manager för Hexpol AB.

Innehav i Beijer Electronics Group AB: 11.000 aktier.

Karin Gunnarsson anses som oberoende i förhållande till bolaget och större ägare.


Lars Eklöf


Född 1964. Styrelseledamot sedan 2018.

Huvudsaklig sysselsättning:  President för Atlas Copcos Motor Vehicle Industry division.                                                                                                                                                
Övriga styrelseuppdrag: Inga

Utbildning: Civilingenjör vid Kungliga Tekniska Högskolan Stockholm, Bachelor of Engineering Dartmouth College USA.

Arbetslivserfarenhet: En gedigen internationell industribakgrund från Atlas Copco med erfarenhet från olika befattningar inom Sales/Marketing, Product Management och General Management baserad i Sverige och tidigare i Frankrike. Sedan 2015 Divisionschef Motor Vehicle Industry, tidigare Divisions-chef Industrial Technique Service Division.

Innehav i Beijer Electronics Group AB: 3.820 aktier.

Lars Eklöf anses som oberoende i förhållande till bolaget, dess bolagsledning och större aktieägare.


Revisor

Revisionsbolag

Vid Beijer Electronics Group AB:s årsstämma den 26 juni 2020 utsågs det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers, Malmö, till revisor i bolaget för tiden intill slutet av årsstämman 2021.

Huvudansvarig revisor
Sofia Götmar-Blomstedt
Auktoriserad revisor

 

   Revisionsberättelse 2021