Bolagsstämmor

Årsstämma 2020

Årsstämma i Beijer Electronics Group AB äger rum den 26 juni 2020.

Tid och plats meddelas i kallelsen till årsstämman samt här på webbplatsen senast 4 veckor före stämman.

OBS! I enlighet med ett pressmeddelande den 25 mars har årsstämman flyttats från den 7 maj till ovannämnda datum.

Ärende för behandling på stämman

Aktieägare som önskar få att ärende behandlat på årsstämman 2020 skall inkomma med sådant förslag brevledes eller via e-post senast sju veckor före stämman till:

Beijer Electronics Group AB
Box 426
201 24 Malmö

alternativt

E-post: arsstamma@beijergroup.se

Rubricera e-post respektive brev ”Årsstämma 2020”.


Årsstämma 2019

Årsstämman i Beijer Electronics Group  AB (publ) ägde rum onsdagen den 8 maj 2019 i Malmö Börshus, Skeppsbron 2, Malmö.

   Protokoll från årsstämma 

   Kommuniké från årsstämma 

   Kallelse till årsstämma 

   Styrelsens fullständiga förslag

   Styrelsens förslag till incitamentsprogram - bilaga till Styrelsens fullständiga förslag (inkl. bilaga A)

   Styrelsens motiverade yttrande avseende vinstutdelningen


Årsstämma 2018

    Protokoll från årsstämma  

    Kommuniké från årsstämma 

    Kallelse till årsstämma

    Styrelsens fullständiga förslag

    Styrelsens förslag till incitamentsprogram - bilaga till styrelsens fullständiga förslag

     Styrelsens motiverade yttrande avseende vinstutdelningen

     Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse


Extra bolagsstämma 2017-09-01

    Protokoll från extra bolagsstämma

   Styrelsens beslut om slutliga villkor i nyemission

    Styrelsens beslut om företrädesemission av aktier

    Styrelsens redogörelse enligt 13.6

    Revisors yttrande över styrelsens redogörelse av väsentliga händelser


 Årsstämma 2017-04-27

    Protokollet från årsstämman

    Kommuniké från årsstämman

    Kallelse till årsstämman

    Styrelsens fullständiga förslag 

    Styrelsens motiverade yttrande avseende vinstutdelningen


Årsstämma 2016-04-26

    Protokollet från årsstämman

    Kommuniké från årsstämman

    Kallelse till årsstämman

    Styrelsens fullständiga förslag

    Styrelsens motiverade yttrande avseende vinstutdelningen


Extra bolagsstämma 2016-01-28

    Kommuniké från extra bolagsstämma

   Protokoll från extra bolagsstämma 

    Kallelse till Extra bolagsstämma

   Dagordning

   Styrelsens fullständiga förslag


Årsstämma 2015-04-22

    Protokollet från årsstämman

    Kommuniké från årsstämman

    Tf VD Anna Belfrages presentation vid stämman

    Kallelse till årsstämman

    Styrelsens fullständiga förslag 

    Styrelsens motiverade yttrande avseende vinstutdelningen


Årsstämma 2014-04-23

    Protokollet från årsstämman

    Kommuniké från årsstämman

    VD Fredrik Jönssons presentation vid stämman

    Kallelse till årsstämman

    Styrelsens fullständiga förslag

    Styrelsens motiverade yttrande avseende vinstutdelningen


Årsstämma 2013-04-23 

    Protokollet från årsstämman

    Kommuniké från årsstämman

    VD Fredrik Jönssons presentation vid stämman

    Kallelse till årsstämma

    Styrelsens fullständiga förslag

    Styrelsens motiverade yttrande avseende vinstutdelningen


Årsstämma 2012-04-25

    Protokollet från årsstämman

    Kommunikén från årsstämman

    VD Fredrik Jönssons presentation på årsstämman

    Kallelse till årssstämma i Beijer Electronics AB

    Styrelsens fullständiga förslag 2012


Årsstämma 2011-04-27

    Protokollet från årsstämman

    Kommunikén från årsstämman

    VD Fredrik Jönssons presentation på årsstämman

    Kallelse till årsstämma i Beijer Electronics AB

    Styrelsens fullständiga förslag till årsstämman