Bolagsstämmor

Årsstämma 2020

Årsstämma i Beijer Electronics Group AB ägde rum fredagen den 26 juni 2020.
  

   Protokoll från årsstämma

  Filminspelning av VD och koncernchef Per Samuelssons presentation.

   VD och koncernchef Per Samuelssons presentation i pdf-format (endast på engelska)

   Kommuniké från årsstämma

   Styrelsens fullständiga förslag

   Styrelsens förslag till incitamentsprogram - bilaga till Styrelsens fullständiga förslag (inkl. bilaga A)

   Styrelsens motiverade yttrande avseende vinstutdelningen   


Årsstämma 2019

   Protokoll från årsstämma 

   Kommuniké från årsstämma 

   Kallelse till årsstämma 

   Styrelsens fullständiga förslag

   Styrelsens förslag till incitamentsprogram - bilaga till Styrelsens fullständiga förslag (inkl. bilaga A)

   Styrelsens motiverade yttrande avseende vinstutdelningen


Årsstämma 2018

    Protokoll från årsstämma  

    Kommuniké från årsstämma 

    Kallelse till årsstämma

    Styrelsens fullständiga förslag

    Styrelsens förslag till incitamentsprogram - bilaga till styrelsens fullständiga förslag

     Styrelsens motiverade yttrande avseende vinstutdelningen

     Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse


Extra bolagsstämma 2017-09-01

    Protokoll från extra bolagsstämma

   Styrelsens beslut om slutliga villkor i nyemission

    Styrelsens beslut om företrädesemission av aktier

    Styrelsens redogörelse enligt 13.6

    Revisors yttrande över styrelsens redogörelse av väsentliga händelser


 Årsstämma 2017-04-27

    Protokollet från årsstämman

    Kommuniké från årsstämman

    Kallelse till årsstämman

    Styrelsens fullständiga förslag 

    Styrelsens motiverade yttrande avseende vinstutdelningen


Årsstämma 2016-04-26

    Protokollet från årsstämman

    Kommuniké från årsstämman

    Kallelse till årsstämman

    Styrelsens fullständiga förslag

    Styrelsens motiverade yttrande avseende vinstutdelningen


Extra bolagsstämma 2016-01-28

    Kommuniké från extra bolagsstämma

   Protokoll från extra bolagsstämma 

    Kallelse till Extra bolagsstämma

   Dagordning

   Styrelsens fullständiga förslag


Årsstämma 2015-04-22

    Protokollet från årsstämman

    Kommuniké från årsstämman

    Tf VD Anna Belfrages presentation vid stämman

    Kallelse till årsstämman

    Styrelsens fullständiga förslag 

    Styrelsens motiverade yttrande avseende vinstutdelningen


Årsstämma 2014-04-23

    Protokollet från årsstämman

    Kommuniké från årsstämman

    VD Fredrik Jönssons presentation vid stämman

    Kallelse till årsstämman

    Styrelsens fullständiga förslag

    Styrelsens motiverade yttrande avseende vinstutdelningen


Årsstämma 2013-04-23 

    Protokollet från årsstämman

    Kommuniké från årsstämman

    VD Fredrik Jönssons presentation vid stämman

    Kallelse till årsstämma

    Styrelsens fullständiga förslag

    Styrelsens motiverade yttrande avseende vinstutdelningen


Årsstämma 2012-04-25

    Protokollet från årsstämman

    Kommunikén från årsstämman

    VD Fredrik Jönssons presentation på årsstämman

    Kallelse till årssstämma i Beijer Electronics AB

    Styrelsens fullständiga förslag 2012


Årsstämma 2011-04-27

    Protokollet från årsstämman

    Kommunikén från årsstämman

    VD Fredrik Jönssons presentation på årsstämman

    Kallelse till årsstämma i Beijer Electronics AB

    Styrelsens fullständiga förslag till årsstämman