Redovisningsprinciper

Allmän information

Beijer Electronics Group AB (publ) och dess dotterföretag är en internationell koncern som utvecklar, marknadsför och säljer produkter och lösningar inom industriell automation och datakommunikation.

Beijer Electronics Group AB (publ) är registrerat i Sverige och har sitt säte i Malmö. Adressen till huvudkontoret är: Box 426, Stora Varvsgatan 13 A, 201 24 Malmö Sverige. Företaget är noterat på NASDAQ OMX Nordic Stockholm Small Cap-lista.

De viktigaste redovisningsprinciperna som tillämpats när denna koncernredovisning upprättats anges nedan. Dessa principer har tillämpats konsekvent för alla presenterade år, om inte annat anges.
 

    Redovisningsprinciper 2021